Vad man kan använda ett Kraftpaket till

31. januar 2020

De flesta människor som investerar i ett Kraftpaket vill helt enkelt ha "ström till stugan." Men vad kan ett Kraftpaket användas till? Vilka apparater kan försörjas med ström?


Ström i stugan - ökad komfort
De flesta som väljer att investera i ett Kraftpaket vill bara ha  "ström i stugan" (230 volt)! Att kunna använda samma apparater som hemma gör livet enklare för många och ökar komforten i stugan. Du behöver inte ta hänsyn till olika kabeldimensioner, 12-volts glödlampor, speciallampor och annan specialutrustning, sådant som stugägare med traditionella solcellsanläggningar är vana vid.

Läs fler tips och artiklar om energi för stugor här.

Ett ekonomiskt smart val
På vissa ställen i landet kan stugan vara placerad så att anslutningen till elnätet är för dyrt eller helt enkelt omöjligt. Andra ser värdet i ett Kraftpaket eftersom nätanslutning ofta är förknippade med höga fasta kostnader. På andra håll i landet ser du också värdet av ett Kraftpaket där nätanslutning leder till stora ingrepp i naturen och gör fula sår som tar lång tid att läka.

Se alla våra kraftpaket här.

Uppvärmning
Det finns några begränsningar om du väljer ett Kraftpaket. Vi svenskar är vana vid det faktum att det inte finns någon gräns för hur mycket el vi kan använda hemma. När du köper ett Kraftpaket sparas all energi som finns tillgänglig i batterier. När de är tomma måste de laddas, antingen från sol och vind eller från elverk. Våra Kraftpaket är avsedda att leverera tillräckligt med ström till vanliga hushållsapparater och ljus för en veckas vistelse. Vid förbrukningstoppar kan det vara nödvändigt att köra ett elverk för att matcha förbrukningen. Eftersom du har en begränsad mängd energi tillgänglig, är det dumt att använda kraften till apparater som inte utnyttjar dessa energier effektivt. Detta gäller särskilt värmekabel och elvärme. Även spis till matlagning och varmvattenberedare är sådant som normalt kräver gasol.

För uppvärmning av stugan bör du satsa på alternativa källor som diesel / trä / pellets. När det gäller dieselvärmare, så kan de fjärrstyras via SMS eller internet så att du kan komma till en uppvärmd stuga. Idag har sådana värmare också rumstermostat så att din vistelse är så bekväm som möjligt.

Läs mer om hur du kan komma till en uppvärmd stuga här.


Tycker du denna artikel var nyttig? 

Dela detta: