Sunwind Kraftpaket ger dig samma komfort som hemma – med vanlig ström i eluttaget!

29. januar 2020

Ström i stugan utan elnät! Helt utan kraftledningar kan du få 230V ström i uttagen i stugan. Med hjälp av en omformare görs likströmmen i batterierna om till vanlig 230V växelström. Du kan använda dig av alla 230V förbrukare i stugan: Lyse, kylskåp, TV-spel, TV, hårfön, PC – kort och gott det du vill och önskar!

  • Sunwind Kraftpaket ger dig samma komfort som hemma – med vanlig ström i eluttaget!
     
  • Med Sunwind Kraftpaket kan du förutom att dammsuga och se på TV, använda microugn, bruka tvättmaskin och diskmaskin, nyttja krävande utrustning som motorsåg och cirkelsåg.
     
  • Ett Kraftpaket kan leverera ström till ett pris som är mycket konkurrenskraftigt jämfört med att dra fram el till stugan.

Vad ett Kraftpaket kan användas till


Ström i stugan – ökad komfort
De flesta som väljer att investera i ett Kraftpaket önskar sig helt enkelt ”ström i stugan” (230V). Att kunna utnyttja samma apparater som hemma gör livet enklare för många och ökar komforten i stugan. Man behöver inte längre ta hänsyn till olika kabeldimensioner, 12V lampor med speciella armaturer och andra specialtillbehör man traditionellt vant sig vid att göra i solcellsanläggningen.

Ett ekonomiskt val
På vissa platser i landet ligger kanske stugan på en plats där det är oerhört kostsamt att dra fram ström från det vanliga elnätet eller till och med omöjligt. Andra ser värdet i ett Kraftpaket istället för att betala höga fasta kostnader till elbolaget för en begränsad tid i stugan. I ett annat perspektiv kan också värdet ligga i att man slipper dra fram skämmande kraftledningar och förstöra naturvärden.

Uppvärmning
Några begränsningar har man när man väljer ett Kraftpaket. Vi har vant oss vid att det inte finns nån begränsning i den ström vi kan förbruka hemma. När man skaffar ett Kraftpaket är all ström lagrad i batterierna. När de tömts måste de laddas upp på nytt, antingen från sol & vind eller elverket. Våra Kraftpaket är tänkta att kunna leverera tillräckligt med ström till vanliga hushållsapparater och lyse i ca en vecka. Vid toppar i förbrukningen kan det vara nödvändigt att köra elverket för att matcha förbrukningen. För att man har en begränsad mängd energi att nyttja är det onödigt att använda den till apparater som inte utnyttjar energin effektivt. Detta gäller särskilt värmekablar och annan elektrisk uppvärmning. För uppvärmning och matlagning som kräver höga effekter bör man hellre satsa på alternativa värmekällor som gasol/fotogen/diesel/ved/pellets. När det gäller dieselkaminer levererar vi också sådana som kan fjärrstyras via SMS och internet, vilket ger dig möjlighet att komma till en redan uppvärmd stuga. Idag har dessa kaminer också termostat vilket ger ökad komfort.

Tips för dimensionering
Köp inte för liten anläggning, dimensionera gärna lite större än du tror du behöver. Tänk igenom ditt faktiska behov noga innan du kontaktar din återförsäljare. Skriv gärna ner de apparater du tänker använda sporadiskt och de apparater du kommer nyttja kontinuerligt under semestern i stugan. Alla elektriska apparater är märkta med förbrukning i Watt eller Ampere. Notera detta. Ge upplysningar om vistelsefrekvensen i stugan, hur ofta hur länge, sommar vinter osv. Allt detta är nyttigt för att kunna göra ett bra val av anläggning.

Ett Kraftpaket skall monteras av en auktoriserad elektriker. Vill du spara lite på monteringen så kan du välja att ha en del av anläggningen på 12/24V och därmed också göra en del av jobbet själv.

Är du osäker på vilken lösning som passar dig bäst – kontakta din återförsäljare som hjälper dig med beräkningen.

Autonom drift med elverk:

Autonoma system är avancerade självstyrande strömförsörjningar som säkrar automatisk kontinuerlig drift av anläggningar baserade på batterier och elverk. Elverket startar och stänger av  vid behov, utan att användaren behöver tänka på det. Det finns i praktiken ingen begränsning för hur stora systemen kan vara. Du kan bruka ström precis som hemma. Systemen innehåller avancerad elektronik för styrning och kan programmeras till alla upptänkliga behov. Det typiska är att elverket startar vid låg batterispänning eller hög förbrukning. Det enda man behöver tänka på i en sådan anläggning är att elverket får kontinuerlig service och drivmedel. Alla Kraftpaket är förberedda autonoma system och kan kopplas till elverk med integrerad start/stopp – automatik.

Var uppmärksam på att inte alla elverk kan styras autonomt, de måste kunna kontrollera sin egen start. Bland våra produktsidor hittar du olika elverk som kan styras autonomt. Är du osäker, kontakta tillverkaren/importören av elverket.

Kompletta Kraftpaket

 

Komponenter i ett Kraftpaket:

• Batteribank

• Växelriktare/laddare

• Solcellspaneler

• Solpanelsregulator

Vi har satt ihop kompletta paket för att göra det enkelt för dig att sätta ihop de rätta produkterna för ditt användningsområde. Här passar alla komponenter tillsammans. Hur stort paket du väljer beror på vad det ska användas till (din energiförbrukning). I tillägg till Kraftpaketen kan det vara fördelaktigt att investera i ett elverk av god kvalitet. Detta beror på att enheten kommer att vara ett värdefullt komplement i perioder när solpanelerna inte kan producera tillräckligt med ström för att täcka behovet du har.
Ett Kraftpaket kan täcka vilket srömbehov som helst och kan leverera ström till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Installation av ett Kraftpaket blir det närmaste du kan komma indragen ström utan att ansluta dig till elnätet. En av de stora fördelarna med dessa anläggningar är att du blir självförsörjande med ström, och den elektriska dragningen i stugan kan göras på samma sätt som hemma. Alla våra Kraftpaket kan byggas ut, är du tveksam kontakta din återförsäljare. I områden med mycket vind och / eller lite sol kan ett vindkraftverk ge ett gott strömtillskott. Alla våra vindkraftverk kan kopplas ihop med våra Kraftpaket utan att du behöver göra förändringar i övrigt. Alla komponenter måste kunna användas tillsammans. Är batteribanken för liten får man inte glädje av omformaren. Är solcellspanelerna för små i förhållande till förbrukningen får inte batterierna nog med ström. Är regulatorn för liten tål den inte laddströmmen från solcellspanelerna.

Batteribanken:
Detta är strömmen du har producerat och lagrat medan du varit borta från stugan. Ju större batteribank, desto mer ström finns det plats för. Det är viktigt att tänka på att man inte alltid kan räkna hem en väsentlig påfyllning av batteribanken med hjälp av solcellspanelerna under den tid man är borta från stugan. Ett elverk ger då ett värdefullt tillskott av laddning av batterierna. Batteribanken bör vara dimensionerad så att den kan leverera ström även i perioder då du önskar lugn och ro, till exempel på natten.

Växelriktare/laddare:
Detta är själva hjärnan i systemet. Denna programmerar vi manuellt när du beställer systemet för att den skall fungera optimalt för ditt behov. Växelriktaren har flera viktiga uppgifter: Den omvandlar batterispänningen till 230V som man har i sina vanliga eluttag hemma. Den har inbyggd laddare som laddar batterierna när elverket är i drift. Samtidigt som detta sker kan den leverera överskottsströmmen som elverket ger direkt ut på nätet i stugan. Ange typ av elverk som ska användas vid förfrågan/beställning.

Solcellspanel:
Panelen (erna) fyller upp och underhållsladdar batterierna medan du är borta från stugan. Detta är mycket viktigt, inte bara för att du ska komma tillbaka till fulla batterier, men också för batteriernas livslängd.

Solpanelsregulator:
Denna har till uppgift att ladda batterierna korrekt.

Individuell anpassning av ditt Kraftpaket - programmering

Programmering:
• Individuell anpassning med skräddarsytt Kraftpaket för ditt behov

• Elverket programmeras för att starta/stoppa i rätt tid

• Längre livslängd på batterierna

• Programmering kan ändras vid behov

• Minimal driftstid och låga bränsleutgifter

Alla Kraftpaket vi levererar programmeras individuellt för ditt behov. Faktorer vi tar hänsyn till är typ av elverk, batterityp och storlek, strömbehov och eventuellt automatisk start av elverket där det ärmöjligt. Storleken på elverket och kvaliteten på strömmen det levererar, programmeras in så att enheten vet hur mycket ström den kan hämta från elverket. Därför är det viktigt att vi får information om detta innan leverans. Dessutom kalkyleras batteristorleken så att batterierna får optimal spänning oavsett typ och storlek. Detta för att få bästa möjliga livslängd på batterierna.

Laddaren i växelriktaren är anpassad för batteriernas storlek i de färdiga paketen. Det är också möjligt att köpa till extra laddare för att förkorta driftstiden på elverket ytterligare. Laddarna är bland de bästa på marknaden och styr laddningen så att den hela tiden optimeras för batterierna.

Victron MultiPlus, den kombinerade laddaren och växelriktaren är själva hjärnan i systemet. All ström från batterierna och elverket går igenom denna. Enheten registrerar hela tiden hur mycket ström den får tillfört och hur mycket som förbrukas. Enheten har också en ”POWER-ASSIST” funktion som gör det möjligt att lägga effekten du kan hämta från batterierna ovanpå effekten från elverket för tillfälliga toppar i förbrukningen. Möjlighterna för konfigurering och uppsättning av enheten är många. Kraftpaketen levereras som standard 230V – en fas system. För speciella behov kan flera enheter kopplas för 230V – tre fas eller 400V – tre fas system.

Du som väljer ett Kraftpaket med ett av våra tillhörande elverkspaket får ett helautomatiskt system där elverket startar och stoppar efter behov (autonom drift). Blir batterispänningen för låg eller om du har en högre förbrukning startar systemet elverket automatiskt. Victron skickar då strömmen direkt ut i stugan, och utnyttjar sedan överskottsströmmen elverket producerar till laddning av batterierna. På detta sätt får man ett system som sörjer för att driftstiden på elverket blir minimal och utgifterna för bränsle hålls nere för varje gång elverket startar utnyttjas det maximalt. Har du ett elverk sedan tidigare så rådgör med oss först innan du beställer. Systemen fungerar också med elverk utan autostart. Man kan då nyttja larmutgången i t ex batterimonitorn för att ge en ljudsignal eller tända en lampa som talar om att det är dags att starta elverket manuellt. Detta kan vara en stor fördel om det är många familjemedlemmar som nyttjar stugan och inte känner till systemet så bra.

Om programmeringen behöver ändras för att behovet ändrats med tiden är detta inte ett problem. Kommunikationsenheten mellan Victron och PC följer med i elverkspaketen, detta kallas Interface. Själva programvaran är gratis och kan laddas ned från våran och Victrons hemsida. Vid behov av ändring kopplar man upp sig på enheten med sin PC eller laptop och lagrar mjukvaran i enheten som en fil. Denna filen kan även skickas som e-post och programmering kan ske efter överenskommelse. Filen kan sedan skickas tillbaka och installeras till enheten och vips så är den konfigurerad med de nya inställningarna. Detta kan vara nödvändigt att göra till exempel om man byter elverk eller typ och storlek av batterier.


Tycker du denna artikel var nyttig? 

Dela detta: