Ordlista för stugström!

29. januar 2020

Är 12 volt och solcellsvärlden ny for dig? Eller har du bara behov för en liten ordförklarning? Här är en snabb "ordbok" för att hjälpa dig på vägen!

AC (Alternating Current) Växelström

AGM (Absorbed Glass Mat) Batteri där elektrolyten (syran) absorberats i glasfiberabsorbatorer

Ampere (A) Enhet för elektrisk ström.

Amperetimme (At) Måttenhet för elektrisk laddning, mått på batteriets kapacitet.

DC (Direct Current) Likström

Kabelarea Mått på kabeltjocklek och möjligheten att transportera ström. Arean anges i mm².

Kabeldimensionering Se nomogram på sida 2.

Laddspänning Den spänning som batteriet laddas med uttryckt i Volt.

Laddström Den strömstyrka som batterierna laddas med uttryckt i Ampere.

LED (Light Emitting Diode) Lysdiod

Modifierad sinusvåg Växelriktarteknik av enklare kvalitet. I vissa fall uppstår störningar.

MPPT (Maximum Power Point Tracking). Regulatortyp med modern teknik för att maximera effekt ur solpanelen, samt minimera spänningsförluster mellan solpanel och batteri.

Nomogram Diagram för bestämning av ett värde i skärningspunkt. (Kabelarea)

Omformare Se växelriktare.

Parallellkoppling Metod att koppla ex batterier för ökad kapacitet. Plus-plus. Minus-minus.

Polaritet Tecken (+ eller -) på elektrisk eller spänningsskillnad.

Ren sinusvåg Växelriktarteknik som klarar så gott som alla laster utan störningar.

Seriekoppling Metod att koppla batterier för ökad spänning. Plus-minus. Minus-plus.

Spänningsfall Den förlust som uppstår när kabelarean är för liten i förhållande till den ström som passerar kabeln och avståndet från batterierna till förbrukarna.

Syravikt Används som en indikation på batteriets laddningstillstånd. Om den specifika syravikten är 1.27 vid 20 grader är batteriet fulladdat.

Tvärsnitt Se kabelarea.

Vilospänning Den spänning som kan mätas på batteriet efter en uppladdning eller urladdning, efter vila 4 h. Används som en indikation på batteriets laddfunktion och status.

Volt (V) Enhet för elektrisk spänning.

Växelriktare Apparat för omvandling av likström (DC) till växelström (AC).

Watt (W) Enhet för elektrisk effekt. 


Tycker du denna artikel var nyttig? 

Dela detta: