En snabbkurs om solpanelspaket

15. mars 2019

Överväger du att köpa en solcellsanläggning? Här kan du läsa lite mer om de olika komponenterna i en solcellsanläggning, och vad du bör tänka på innan du börjar installationen.
 

En solcellsanläggning består av följande komponenter.

Solcellspanelen.
Solcellspanelen omvandlar ljus till el som lagras i batterierna. Panelen består av många enskilda celler. Det är antalet celler som bestämmer laddningsspänningen.

Se alla våra solpaneler här

Regulatorn.
Regulatorn har två huvuduppgifter. Den ska förhindra att strömmen går tillbaka till panelen på natten. Det gör det med en backdiod. Den andra huvuduppgiften är att kontinuerligt övervaka batterispänningen och jämföra den med rumstemperaturen. Batteriet ska laddas till gasningsgränsen och det varierar med temperaturen. (Våra regulatorer är därför utrustade med en temperatursensor). När batterierna laddats till gasgränsen måste laddningen ändras från konstant laddning till pulsladdning för att undvika att batterierna överladdas. Pulsfrekvensen varierar så att batterierna laddas maximalt.
 
De flesta regulatorer har en huvudbrytare för att stänga förbrukningen när du lämnar stugan. Detta påverkar inte laddningsfunktionen. Dessutom kan regulatorn koppla från vid låg batterispänning.

Se alla våra regulatorer här
 
Batterier
För våra solcellspaket använder vi främst AGM-batterier som är konstruerade för att klara många och djupa urladdningar. Upp till 70% av batterikapaciteten är tillgänglig för konsumtion, batteriet ska aldrig tömmas helt. Detta minskar batteriets livslängd radikalt. Ett batteri som aldrig laddas ur mer än 50% kommer att leva längre än ett batteri som töms mer varje gång.
Batteriets tillstånd kan kontrolleras med hjälp av voltmätaren på regulatorn eller genom att installera en batterimonitor som visar detaljerad information. Många använder syravikt som ett mått på batteriets tillstånd (Detta är inte möjligt på slutna batterier som AGM eller GEL).

Se alla våra batterier för 12V här


 
Monteringsplan och monteringsordning
 

  1. Solpanelen
 
Installera först kablar och fästen på panelen. Montera sedan panelen på en vägg i söderläge. Använd borr för att göra hål i väggen. Kom ihåg att försegla hålet med silikon. Borra gärna snett uppåt från utsidan av väggen. Det förhindrar regnvatten att komma in.
 
  1. Regulatorn
 
Regulatorn monteras på en vägg i rummet där batterierna ska placeras. Var noga med att stänga av huvudströmbrytaren när du arbetar med strömförande ledningar.
 
  1. Batterierna
Om vardagsrummet är i söderläge kan batterierna placeras där. Således blir avståndet till panelen och stora kraftförbrukare små. Batterierna fungerar också bättre när de är i ett uppvärmt rum. Vid parallellkoppling av batterier rekommenderar vi att du använder kabel med 2x6mm2 tvärsnitt.
 
  1. Kabeldragning
 
Dra ledningarna från regulatorn till de platser du vill strömsätta. Använd en kabeldimensioneringstabell som riktlinje för att beräkna vilken kabelarea som ska användas.
 
  1. Anslut batteri till regulatorn.
  2. Anslut solcellen till regulatorn.
 
Placering av solcellspanel
Solpanelen måste placeras så att ingen av cellerna är skuggade. Om detta inträffar kommer solpanelens effekt att minska kraftigt. Solcellspanelen måste därför placeras så lågt på väggen att den inte skuggas av takfoten under sommaren. Tänk också på hur hög snön är på vintern. Snö får inte täcka delar av panelen under en lång vintersäsong.
 
Det viktigt att det inte finns några träd framför solpanelen. Om du har mer än en solpanel ska dessa också placeras på södra väggen. Det är ingen mening att sprida solpaneler runt stugan för att försöka fånga solen hela dagen. Solpanelens kraft är också beroende av monteringsvinkeln. Sunwind har utvecklat ett justerbart monteringsbeslag som går att anpassa efter solens höjd beroende på säsong.
 
Placering av batterier
Solpanelerna placeras på södra väggen. Placera batterierna i vardagsrummet om det är söderläge. De kan placeras bakom en soffa eller liknande. Öppna batterier kan placeras i en plastbehållare som kan ta hand om spill. Alla batterier fungerar bäst vid rumstemperatur. Med denna placering blir det kort avstånd från solpanelen till regulatorn och vidare till batterierna. Från batterierna och regulatorn får vi kort väg till "stora förbrukare" som TV-apparater och lampor.
 
Placering av regulator
Regulatorn ska sitta i samma rum som batterierna. Detta är viktigt för att batterierna inte ska laddas med fel spänning. Våra regulatorer är utrustade med en temperatursensor som justerar laddningsspänningen efter rumstemperaturen. För att undvika spänningsfall bör det inte vara mer än 2m mellan batterierna och regulatorn.

Se även alla våra solpanelspaket här


Tycker du denna artikel var nyttig? 

Dela detta: