Hållbarhet

Sedan starten i mitten av 80-talet har vårt mål varit att vara det miljövänliga alternativet. Med huvudfokus på förnyelsebar energi som sol- och vindenergi. Vi strävar efter att ge stug-, båt- och husbilsägare en hög komfort med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Genom att använda förnyelsebara energikällor har vi hjälpt våra kunder att sparat på jordens begränsade resurser. Vi på Sunwind ”tjuvstartade” den gröna omställningen redan i mitten av 80-talet - med visionen om ett grönare Sverige och en grönare värld. Gemensamt för Sunwinds produkter och projekt är ett stort miljöengagemang och en vilja att bidra till en mer hållbar framtid med miljövänliga lösningar.

Solceller till stugmarknaden

Redan i mitten av 80-talet börjadeSolpanel_batteri.jpg Sunwind introducera användandet av solenergi till Sveriges många stugägare. Sen dess har v levererat komponenter till 100 000-tals  solcellssystem i Sverige. Alternativet hade varit att många tvingats ansluta stugan till el-nätet, med betydligt större resursanvändning.

Att bygga kraftledningar för att täcka hela vårt avlånga land hade inneburit stora ingrepp på skog och natur med gigantiska master som i sin tur hade ödelagt stora delar av svenskt naturliv för framtida generationer.

Genom att använda sol- och vindkraft utöver vattenkraft som vi redan är bra på att utnyttja i Sverige, skapar vi gedigna hållbara lösningar som istället gynnar framtidens natur.

Miljövänliga lösningar för stugan

Det är inte enbart i segmentet sol- och vindkraft som Sunwind har investerat i miljövänliga lösningar. Genom att möjliggöra fjärrstyrning av stugans värmesystem kan du med hjälp av en knapptryckning starta värmen i stugan utan att förbruka onödig energi.

Vi har även toalettlösningar baserade på kompostering samt naturlig nedbrytning, vilket i sin tur skonar miljön från skadliga utsläpp.

Med våra vattensystem för off-grid stugor ökar vi komforten samtidigt som vi slipper bygga ut vatten och avlopp till varje enskild stuga.

Återvinning med BlyBatteriRetur, El-Kretsen & Förpackningsinsamlingen

Miljövänlig återvinning är av stor vikt när vi på Sunwind tar vårt ansvar hela vägen genom processen. Vårt medlemskap i BlyBatteriRetur innebär att du som kund tryggt och enkelt kan lämna tillbaka ditt förbrukade batteri. Vissa batterier innehåller tungmetaller som är skadliga för miljön och genom samarbetet med BlyBatteriRetur ser vi till att det återvinns på ett korrekt sätt.

Sunwind är medlem i FTI Förpackningsinsamligen, vilket innebär att vi tar vårt ansvar även när det kommer till att förpackningar & emballage återvinns enligt konstens alla regler.

Sedan Sunwinds start har vi tagit ett löpande ansvar för våra utsläpp, vår energiförbrukning samt våra avfall och kommer fortsatt att fokusera på att bedriva en så miljövänlig verksamhet som möjligt.

Rent hav.jpgEn säker och miljövänlig kust

Under Sunwinds historia har vi levererat flera tusen solcellssystem till Kustverkets bojar, lyktor och fyrar längs hela kusten. Detta har varit ekonomiskt lönsamt för samhället då underhållskostnaderna minskat avsevärt samt att livslängden blivit betydligt längre. Denna markering av kusten har gjort det betydligt mer säkert att resa i, både för kommersiella fartyg och fritidsbåtar.

Innovation och projekt

Sedan Sunwinds start har vi arbetat målmedvetet för en grönare vardag. Bredden och mångfalden av alla Sunwinds projekt talar för vårt stora engagemang för miljön.

För att nämna några exempel:

  • I samarbete med Husqvarna tagit fram en soldriven robotgräsklippare, detta markerade starten för att robotgräsklipparen hamnade i gemenemans hushåll.
  • Leverans av solcellssystem till vindturbiner till den två år långa expeditionen International Environmental Expedition från Lillehammer till Nagano
  • Leverans av innovativt nätanslutet solenergisystem till IKEA/Ikano

 

Internationellt socialt ansvar

För oss i Norden är Sunwind ofta synonymt med stugmarknaden, särskilt off-grid stugor.

Som Nordens största aktör på stug- och fritidsmarknaden är det naturligt, men det är ändå värt att notera att Sunwind arbetat med flera projekt i en rad utvecklingsländer och tar ett nationellt och internationellt socialt ansvar.

Med hjälp av solenergi och vindkraft har vi gjort det möjligt att driva skolor i små byar i länder som Botswana, Gambia, Tanzania och Kenya. Vi har även levererat egenutvecklade vaccinkylar, operationsbelysning och allmänbelysning till vårdcentraler utan el i ovan nämnda länder.