Integritet

Integritet på Sunwind.se

Vi på Sunwind bryr oss om din integritet och har för avsikt att behandla dina personuppgifter på ett säkert och tillförlitligt sätt. Denna integritetspolicy gäller för www.sunwind.se. Här kan du läsa mer om insamling, lagring och användning av personuppgifter på webbplatsen. Du hittar information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför, vad de används för och dina rättigheter.

Sunwind Gylling AB (organisationsnummer 556795-5173 hädanefter "vi") är ansvariga för behandling av information och vi hoppas du kontaktar oss om du har några frågor.

Kontaktinformation: Skicka ett e-mail till: info@sunwind.se eller ring oss på telefon: 08-742 01 70.

 

1. Varför samlar vi in personuppgifter, och vilken slags information samlar vi in.

Sammanfattningsvis samlar vi endast in personuppgifter när det är nödvändigt för oss att utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra i enlighet med lag och / eller överenskommelse, eller när du annars frivilligt delar personuppgifter med oss, t.ex. E-postadress när du registrerar dig för nyhetsbrev. Syftet med, såväl som grunden att behandla all personlig information om dig, är i huvudsak att uppfylla de skyldigheter som vi har åtagit oss som kund. Dessutom är vi skyldiga att behålla viss information i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti och returhantering. Som visas nedan behandlar vi också information på grundval av ditt samtycke. Vi lagrar din personliga information med oss så länge som nödvändigt för det syfte för vilket personuppgifterna samlades in. Personliga uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke. Personuppgifter knytet till Sunwinds uppfyllande av lagliga skyldigheter kommer att raderas så snart lagliga förpliktelser har uppfyllts, till exempel. plikt att hålla konton.

Läs mer om vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vilka syften vi använder dem för, samt. behandlingsbasis i varje fall nedan.

Information som samlas in för att ingå och uppfylla ett avtal:

När du köper en produkt från Sunwind inkluderar vi bland annat namn, adress, telefonnummer, e-post och eventuell betalningsinformation, vilken typ av varor eller tjänster du köpt, datum för inköp av varor och eventuell information om upplysningar. Vid inköp eller beställning av produkter använder vi också denna personuppgifter för att övervaka försäljning internt inom vår organisation. Behandlingen baseras på inköpsavtalet med dig.

Reklamation och service:

Om du vill reklamera en produkt eller att vi gör en service på en produkt behöver vi kontaktuppgifter för att registrera reklamationen och utföra servicen med tillhörande servicestatusinformation, servicehistoria och hålla dig uppdaterad. Syftet med att registrera informationen om dig som nämnts ovan är att vi kommer att kunna uppfylla och hantera det avtal vi har med dig, oavsett om det gäller leverans, garanti eller retur. Grunderna för att behandla dessa personuppgifter för ovanstående ändamål är vårt inköpsavtal med dig och vi anser att behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalsförpliktelserna. Begränsad behandling av din information internt i organisationen för att följa upp försäljning anser vi som ett större intresse för oss än olämpligt för dig. Vid eventuella krav mot oss kommer vi också att kunna samla in din personliga information i den utsträckning som krävs för att uppfylla eller försvara några lagliga skyldigheter.

Kundservice:

För att behandla en förfrågan, och beroende på vilken kanal vi kontaktas genom, måste vi identifiera dig, den produkt du köpte och köpte, och till exempel; adress, telefonnummer och email. Vi behandlar de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig. Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att behandla din personliga information för att ge dig ett exakt och relevant svar och att vårt intresse för att bearbeta informationen överstiger nackdelen med dig som kontaktar oss och önskar denna tjänst.

Marknadsföring:

Vi erbjuder alla besökare att anmäla sig till vårt nyhetsbrev för att få erbjudanden, kampanjer och annan relevant information via e-post. Ange sedan din e-postadress, som endast kommer att användas för detta ändamål. Vi personifierar inte vår marknadsföring, och nyhetsbrev är inte kopplade till exempel, ditt användarkonto. Du kan när som helst anmäla dig till nyhetsbrevet antingen via länk i posten, på vår hemsida eller genom att skicka ett mail till oss. Då kommer din email adress att raderas från vår databas. För direktmarknadsföring får vi uttryckligt samtycke. Du kan dra tillbaka detta när som helst genom att kontakta oss. För att vidareutveckla vår hemsida och tjänster, och driva sidan på ett bra och ansvarsfullt sätt, litar vi bland annat på att producera statistik om t.ex. trafik, köp och beteende på webbplatsen. Detta baseras på aggregerad data.

Personligt användarkonto:

Du har möjlighet att skapa ett personligt användarkonto på webbplatsen. Ange sedan ditt namn, e-postadress och adress och om du vill ha ett telefonnummer. Här finns dina ordar eller köp transaktioner kopplade till det ditt konto och finns under "Min sida". Syftet är att göra det enkelt för dig att avbryta eller avbryta inköp, se köphistorik och se / utnyttja upptagna bonuspoäng. För att få dina uppgifter levererade eller raderade, ber vi dig att identifiera dig via e-post eller telefon.

 

2. Tillgång till personuppgifter

Företag i koncernen:

I vissa fall är det nödvändigt att dela med dig av dina personuppgifter med andra företag i koncernen. i samband med produktservice, klagomål etc. Informationen kommer endast att användas för ovan angivna ändamål.

Återförsäljare:

Sunwind samarbetar med utvalda återförsäljare som tar emot beställningar / utlämningar hos Sunwind webshop, utförande av service etc. Vi skickar nödvändig information till våra återförsäljare så att de kan utföra tjänsten, till exempel. Vi skickar din orderinformation när du vill att varan levereras till en återförsäljare eller vi kan dela servicehistorik om du vill ha service från en återförsäljare. Frågor om återförsäljarens behandling av personlig information vänligen kontakta återförsäljaren.

Externa leverantörer:

Om du beställer externa tjänster som Transport, kontaktuppgifter och annan relevant information kan delas med leverantören Schenker. När du köper och betalar en produkt direkt på webbplatsen gör du det genom Klarna. Vi delar relevant information med Klarna för att slutföra köpet för att uppfylla köpeavtalet med dig.

 

3. Användning av Cookies

Vi använder cookies på vår sida. Vi gör det här för att förbättra din användarupplevelse på sunwind.se, till exempel. att komma ihåg din kundvagn, kom ihåg inloggningsinformation etc. Du kan blockera med cookies, men notera att sunwind.se inte fungerar optimalt utan att använda cookies. Vi anser att det är nödvändigt att anpassa och utveckla webbplatsen. Du kan läsa mer om att använda cookies här: 

 

4. Ansvarsfriskrivning och radering av personuppgifter

Vi tar bort dina personuppgifter som inte längre krävs för det syfte de lagras för. Vissa personuppgifter är obligatoriska: det gäller främst beställningar, exempelvis enligt den svenska bokföringslagen. att vi lagrar transaktionsdata i flera år. Om du vill ha tillgång till eller radering av personlig information som vi har lagrat om dig, kan du enkelt begära detta via info@sunwind.se. Vi kommer att be dig att identifiera dig via e-post eller telefon. Din förfrågan kommer att behandlas inom 30 dagar.

 

5. Dina rättigheter

Enligt sekretessförordningen har du ett antal rättigheter du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose dina önskemål, men i vissa fall kommer det att finnas tunga skäl att inte ta bort, till exempel. för dokumentation. Du har rätt att återkalla samtycke, begära åtkomst, begära korrigering, begära borttagning, begära dataforttagning eller begära att begränsa behandlingen. Om du vill använda dina rättigheter, kontakta oss på info@sunwind.se. Vänligen kontakta oss även om du har några frågor eller fortfarande tvivlar om dina rättigheter. Om du upptäcker att din personliga information inte behandlas enligt denna uttalande har du rätt att överklaga Datainspektionen, men vi rekommenderar att du kontaktar oss först.