Monteringskabel

Monteringskabel

Valet av kabel är viktigt för att din solcellsanläggning ska fungera optimalt. Kabeln som går från solpanelen till regulatorn är särskilt viktig – om din kabel är underdimensionerad kommer delar av strömmen att gå förlorad längs vägen. Hur många ampere som ska passera genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln. Vid dimensionering är det därför viktigt att tänka på dessa tre punkter: 1) Hur många ampere ska gå genom kabeln? 2) Hur många volt? 3) Hur många meter ska kabeln vara? En tumregel är 1 mm2 per meter kabelsträcka för lite större förbrukare. Utan ordentlig dimensionering finns risk för att produkterna inte fungerar som de skall. MC-4 kablar passar för dig som ska seriekoppla flera paneler till en MPPT-regulator eller helt enkelt bara förlänga befintligt MC-4 kablage. Dessa finns i upp till 6 mm2 och kan användas i vanliga 12 och 24V installationer, kom ihåg att beräkna kabelarean.