Monteringstillbehör 12V

Monteringstillbehör 12V

Vid installation av 12V system bör du använda monteringstillbehör avsedda för just 12V. Mycket av utrustningen du använder är beroende av att plus och minus är korrekt anslutna. Om det är fel kan viss utrustning skadas. Vanliga kablar är tvådelade och det är vanligt att använda varm färg (röd) till plus och kall färg (blå) till minus. På 12V-kontakten ser du att det är en tjock och en tunn pol, den tjocka är plus och den tunna är minus. Alla stugägare bör ha en multimeter tillgänglig i stugan. Den kan mäta ladd ström från exempelvis solpanelen, batterispänning och strömförbrukning och är mycket lämplig vid felsökning.