Gasolutrustning & monteringsmaterial

Gasolutrustning & monteringsmaterial

Gasol är en energikälla som erbjuder stora möjligheter. Använd gasol för uppvärmning, matlagning, kylning och vattenuppvärmning. För att säkerställa att gasinstallationer i bostäder eller offentliga lokaler är utförda på ett fackmannamässigt och korrekt sätt, måste gasolutrustning, rör och behållare installeras av behörig installatör. Installation av enkla gasinstallationer i fritidshus är undantaget från detta krav. I stugor har det varit vanligt att ha en häll/spis på eller vid sidan av köksbänken med en regulatorsats ansluten till gasflaskan placerad under bänken. Vid användning av denna metod, säkerställ god ventilation. Luftspalter rekommenderas om gasbehållaren är placerad inuti ett skåp. Om du installerar mer än en apparat kanske du vill installera ett system med automatisk omkopplare, ett sådant system kräver att flaskor och skåp installeras utomhus. Hos oss hittar du ett brett utbud av monteringsmaterial för stuga och fritidshus. Vi rekommenderar att man byter gasregulator minst vart tionde år och gasslang vart tredje år. Ett gaslarm varnar för gasläckage och är alltid en bra investering för dig och din familjs säkerhet. Om du reser med husbil eller husvagn på europeiska vägar vill du nog välja en modell som också upptäcker narkosgas. CO-larmet detekterar kolmonoxid som uppstår vid all förbränning. Observera att ett gaslarm ska monteras så långt ner mot golvet som möjligt, medan ett larm som upptäcker kolmonoxid ska monteras ungefär på mitten av väggen. Därför bör du investera i två larm så att de kan monteras på olika ställen.