Krispaket

Att vara väl förberedd i händelse av en krissituation är av yttersta vikt när vår omvärld ständigt förändras. Allvarliga händelser i form av strömavbrott, brand, storm, vattenbrist, översvämningar, förorenat vatten och liknande går att gå till mötes på ett betydligt bättre sätt om man är förberedd. Sunwinds Krispaket finns i två utföranden, Krispaket Family och Krispaket Basic. Båda paketen innehåller produkter för värme, matlagning, energi, kommunikation, toalett samt belysning. För en komplett lista över livsmedel som kan vara bra att alltid ha hemma, se Livsmedelsverkets Matförrådslista.