Biologisk toalett

Biologisk toalett

I en biologisk toalett omvandlas avfallet till kompost och vätskan avdunstar.I Superdasset placeras kompostbehållaren under golvet och toalettstolen inuti. Valet faller ofta på utrymmet i stugan och hur ofta du kan tänka dig att tömma. En variant av biologiska toaletter är separationstoaletter. Behovet av lagringskapacitet minskar kraftigt när urinen, som står för ca. 85% av avfallet, separeras bort. Det fasta avfallet hamnar i behållaren inuti toaletten. Det finns även biologiska toaletter med varmkompostering (kräver 230V). Superdasset med ström har den fördelen.