Individuell anpassning av ditt Kraftpaket - programmering

20 augusti 2020

Vid köp av Kraftpaket från Sunwind, programmerar vi växelriktare/laddare individuellt och anpassar den till ditt behov. Detta innebär att du får ett optimerat paket!

Alla Kraftpaket vi levererar programmeras individuellt för just ditt behov. Faktorer vi tar hänsyn till är elverksmodell, batterityp och storlek, strömbehov och eventuellt automatisk start av elverk där det är möjligt. Elverkets storlek och kvaliteten på den ström som den levererar kommer att programmeras så att enheten vet hur mycket ström den kan extrahera från elverket. Dessutom beräknas batteristorleken för att ge batterierna optimal laddspänning oavsett typ och storlek. Detta görs för att batterierna i systemet ska fungera så länge som möjligt.

 

Laddare

Laddaren i MultiPlus är anpassad till batteriernas storlek i de färdiga paketen. Det är dock möjligt att köpa ytterligare laddare för att förkorta eventuell extra driftstid på elverket Laddarna är några av de främsta på marknaden och kontrollerar laddningen optimalt för batteriet hela tiden.

 

Systemets hjärna

Victron MultiPlus, den kombinerade laddaren och växelriktaren, är själva hjärnan i systemet. All ström från batterierna och elverket skickas genom denna. Enheten upptäcker alltid hur mycket ström den tar emot och hur mycket som används. Enheten har även en "POWERASSIST" -funktion som gör att du kan lägga till den ström som du kan få från batterierna till den kraft som elverket levererar för extrema strömuttag under kortare perioder. Möjligheten att konfigurera och anpassa enheterna är många. Kraftpaketen levereras som standard 230V enfas-system. För speciella behov kan flera växelriktare anslutas till 230 -trefas eller 400V-trefas-system.

Autostart för våra elverk

För dig som väljer ett Kraftpaket med ett av våra elverk, får du ett helautomatiserat system där elverket startar och stannar vid behov (autonom drift). Om batterispänningen är för låg eller om du har en sådan hög förbrukning att det är vettigt att spara batteriström, startar elverket automatiskt. Victron skickar sedan den sammanlagda strömmen direkt in i stugan, och använder det överskott som elverket producerar för att ladda batterierna. På detta sätt får du ett komplett system som säkerställer att elverkets driftstid minimeras och bränslekostnaderna hålls nere eftersom varje gång elverket startas, nyttjas det maximalt.

 

Äldre elverk

Har du ett elverk sedan tidigare, så kontakta oss innan du handlar. Systemen arbetar också med elverk utan autostart. Du kan använda larmutgången på t ex batterimonitorn för att ge en ljus- eller ljudsignal när det är dags att manuellt starta elverket. Detta kan vara en stor fördel om det finns många familjemedlemmar som använder stugan som inte känner till systemet så bra.

 

Hur man ändrar programmeringen vid behov

Om programmering behöver ändras eftersom behovet kan förändras över tiden, är det inte något problem. Om du har en bärbar dator, kan du ansluta ett interface mellan Victron och PC. Programvaran är gratis och kan laddas ner från Victrons hemsida. Om det behövs kopplar du bara ihop enheten med datorn och sparar ner filen på PC:n. Den här filen kan skickas till oss via e-post för konvertering efter överenskommelse. Vi skickar sedan en ny fil till dig som du enkelt installerar i enheten och vips, så är din enhet konfigurerad med de nya inställningarna. Det kan vara nödvändigt om du byter till ett annat elverk eller batterityp.

 

  • Individuell anpassning med skräddarsydda Kraftpaket för dina behov
  • Enheten är programmerad att starta / stoppa vid rätt tidpunkt
  • Längre batterilivslängd
  • Programmering kan ändras
  • Minimal körtid och lägre bränslekostnader