Installation av gasol

10 februari 2016

Gasol gör livet lättare var du än är. Gasol kan användas överallt där det är möjligt att transportera en gasolflaska och det finns i hela landet.

Gasol är en pålitlig och tillförlitlig energikälla som uppfyller energibehovet genom ren och effektiv förbränning. Många människor använder gasol både inomhus och utomhus. Den värmer upp stugor och husvagnar och håller en konstant värme. Den hjälper dig att snabbt laga mat och vid exakt temperatur, samtidigt som den håller mat i kylskåpet kallt och skapar en behaglig temperatur på terrassen året runt. Gasol är också en populär energikälla för grillning.

flamme.jpeg

Gasol är en alternativ energikälla som ger dig många alternativ. Speciellt för matlagning är gasol mycket populärt, vare sig du befinner dig till sjöss eller på land. Gasen är mycket brandfarlig och för din egen och andras säkerhet är det viktigt att installationer utförs på ett korrekt sätt. Här nedan finner du några tips och regler för gasolinstallationer.

Installation av gasolförbrukande utrustningar

För att säkerställa att gasolen i bostäder och offentliga lokaler blir fackmannamässigt och säkert installerad ska gasolförbrukande apparater och behållare vara installerade av montör med dokumenterad kompetens. Enklare monteringar kan man göra själv. I stugor har det varit vanligt att ha en gasolspis eller ugn på eller vid sidan av bänken med en regulator ansluten till gasolflaskan som placerats under diskbänken. När man använder denna metod måste du alltid säkerställa en god ventilation och luftspalt/ventilationsgaller bör användas vid skåpets sockel. Om man ska montera fler än en apparat, kan det vara lämpligt att ha ett system med automatisk omkastare. Ett sådant system kräver att flaskor och skåp installeras utomhus.

• Gasolslangar måste vara av gasol beständigt material. Maximal slanglängd är 1,5 meter. Överskrids denna längd bör man montera ett rörsystem. Byt ut slangen var tredje år.

• Rör installationer ska utföras med glödgade kopparrör. Dessa ska placeras lättillgänglig för inspektion. Vid passage genom väggen kan även ett skyddsrör användas. I ett sådant system måste en avstängningsventil för varje apparat anslutas.

• Gasolflaskan måste alltid stå upprätt, även under transport, annars fungerar inte säkerhetsventilen på gasolflaska. Gasolbehållare ska aldrig användas eller förvaras i utrymmen under marknivå till exempel en källare.

• Enligt regelverket, får man maximalt förvara upp till 22 kg gasol (2 x 11 kg) inomhus.

• Inomhus måste alla gasolapparat vara utrustad med tändsäkringar. Varje gasapparat måste ha en egen avstängning. Det bör finnas tillräcklig ventilation eller utlopp för att minska risken som kan uppstå vid läckage av oförbrända gaser och förbränningsprodukter. Läckage av gaser som är tyngre än luft kan bilda explosiva gasansamlingar i lågt liggande utrymmen.

• Fartyg och båtar som har permanent installerade gasapparater ska ha utrymme för förvaring av gasbehållare. Utrymmet ska vara skilt från boendeutrymmen, tillgängligt endast från utsidan och ventilerat mot utsidan så att varje gasutsläpp försvinner över bord. Alla fast installerade gasolanläggningar ska testas efter installationen.

Dimensioneringstabell.png


Exempelskiss på installation av ett gasolsystem - här behöver du en certifierad gasinstallatör eftersom det finns mer än en gasolflaska ansluten till ett system:
ExempelGasol.png