Vindkraftverk

Vindkraftverk

Vindenergi finns tillgänglig året runt, främst i öppen terräng vid t.ex sjöar, i havsbandet eller fjällen. Det är här vindenergi blir ett intressant alternativ eller komplement till solpaneler. Stugor långt norrut i landet, eller de som används mycket vintertid får ofta problem med strömförsörjningen då solpaneler sällan räcker till. Då finns egentligen bara två alternativ; elverk eller vindkraftverk. De flesta föredrar då ett vindkraftverk, om den kringliggande terrängen möjliggör det alternativet. Den ideala lösningen är att kombinera sol- och vindenergi och därmed jämna ut energiproduktionen i förhållande till årstid.