Förbränningstoalett

Förbränningstoalett

En förbränningstoalett bränner avfallet till miljövänlig aska med hjälp av hög värme. Den är mycket lämplig till svenska stugor, fritidshus och andra bostäder där man har tillgång till ström men där anslutning för vatten och avlopp saknas. Asklådan töms efter ca en veckas användning. El-dorado är Sunwinds egen förbränningstoalett. Toaletten bygger på kända principer inom förbränning av toalettavfall. Vi har använt vår mångåriga erfarenhet på stugmarknaden och utvecklat den ultimata modellen. Driftsäkerhet och pålitlighet är de stora fördelarna med El-dorado.