Vad är ett kraftpaket?

7 oktober 2020

De flesta som väljer att investera i ett kraftpaket vill ha “vanlig el i stugan", det vill säga 230V. Att kunna använda samma apparater som hemma gör livet enklare för många och ökar komforten i stugan. Man behöver inte ta hänsyn till de olika kabeldimensionerna, 12V-glödlampor, speciallampor eller annan specialutrustning som stugägare med traditionella solcellsanläggningar är vana vid.

På vissa ställen i landet kan stugan vara placerad så att anslutning till elnätet är för dyrt eller helt enkelt omöjligt. Andra ser värdet av ett kraftpaket eftersom elnät och elström ofta är förknippade med höga fasta kostnader. På många platser i landet ser man också värdet i ett kraftpaket där fast elinstallation och ledningsdragningar leder till stora ingrepp i naturen och efterlämnar sår som tar lång tid att läka.

Uppvärmning

I Sverige är vi vana vid det faktum att det inte finns någon gräns för hur mycket ström vi kan använda hemma. När man köper ett kraftpaket finns all energi som finns tillgänglig lagrade i batterier. När de är tomma måste de laddas, antingen från sol, vind eller från ett elverk/aggregat. Vid höga förbrukningstoppar kan det vara nödvändigt att köra ett elverk för att matcha förbrukningen. Då du har en begränsad mängd energi tillgänglig, är det dumt att använda energin i enheter som inte utnyttjar denna energi effektivt. Detta gäller särskilt värmekabel och generell elvärme. För uppvärmning av stugan bör du överväga alternativa källor som fotogen, diesel, trä, pellets eller gasol. De större kraftpaketen kan användas för drift av cirkulationspumpar i system för vattenburen värme där värmekällan inte är elektrisk.

Övervaka anläggningen med en app i telefonen

Om du har tillgång till internet i stugan eller funderar på att installera, är möjligheterna att övervaka kraftpaketet många. Du kan styra och övervaka anläggningen med din egen telefon vart du än befinner dig, kontrollera anläggningen hemifrån och läsa all data om tillstånd, laddning från solen och historik. Om du inte har internet i stugan, kan du fortfarande avläsa och kontrollera anläggningen genom att skriva in anläggningens IP-adress direkt i webbläsaren på din surfplatta eller din smartphone när du befinner dig i stugan.

Trådlös styrning och kontroll

Trådlös styrning ger god kontroll och gör installationen mycket enklare eftersom kopplingen mellan anläggningen och stugan är begränsad till endast en huvudkabel. Ställ in klockslag för enhetens drift, natt eller dag eller vid önskad tidpunkt. All information är lätt att avläsa och du behöver ingen utbildning inom elområdet för att förstå invecklade förkortningar.

Så fungerar ett kraftpaket

Batterierna är hjärtat i anläggningen. All ström som lagras i dessa är vad du har till ditt förfogande under din vistelse. Dimensioneringen av ett paket börjar därför vanligtvis med batterierna. Förväntad förbrukning och batteribank bör stå i proportion till varandra.

Solpanelernas uppgift är att fylla på dem och hålla dom uppladdade (underhållsladdning) när du inte är i stugan. Vid soliga dagar är laddningen väsentlig från panelerna även om du inte är stugan.

Laddningsströmmen regleras, kontrolleras och styrs optimalt av den så kallade solcellsregulatorn.

Växelriktaren återställer batteriströmmen som lagras som likström till växelström så att du får samma typ av ström i kontakterna som du har hemma. Dessutom har denna enhet en inbyggd snabbladdare som kan ladda batterierna efter behov, strömmen hämtar den från elverket/aggregatet.

Elaggregatet drivs av bensin och startar automatiskt efter behov. Det kan konfigureras på många sätt, bland annat start och stopptider enligt önskemål och behov. Drift av motorer är kanske inte något som kan placeras överst på önskelistan för en stuga där tystnaden ofta är en viktig faktor för upplevelsen i stugan. Elverken i våra kraftpaket tillhör de tystaste aggregat som finns på marknaden samt ytterligare bullerreduktion kan uppnås om aggregat placeras i ett skåp.

Elverket startar om batterispänningen blir oproportionerligt låg eller om du behöver mer ström än omformaren kan leverera. Systemet kan jämföras med en hybridbil som drivs så effektivt som möjligt så att elverket aldrig går på tomgång. Om enheten först startar vid högt strömuttag eller för att hjälpa omformaren, laddas batterierna samtidigt. På så sätt används varje bensindroppe till fullo.

Systemen kan kompletteras med en Victron Color Control GX, Cerbo GX eller Venus GX som gör att du kan övervaka anläggningen via internet hemifrån (om du har internet installerat i stugan) och du kan avläsa och även starta/stoppa ett autonomt elverk manuellt direkt från din smartphone eller surfplatta.

Det kan inte bli lättare!