Vindenergi som alternativ energikälla

11 februari 2016

Batteriladdning med hjälp av små vindkraftverk är i många fall ett effektivt komplement som energiförsörjning.

Den som vill kunna nyttja sin stuga under vinterhalvåret har tyvärr ganska begränsad hjälp av solpaneler under den mörkaste delen av året. Kombinationen av vindkraft och solenergi är idealisk. Det ger en pålitligare och säkrare energiförsörjning över hela året.

Detta gäller även för båtägaren som planerar längre resor som ställer krav på tillförlitlighet och kapacitet.

Sunwind kan erbjuda några av marknadens modernaste och effektivaste vindkraftverk för batteriladdning.

För att en investering i ett vindkraftverk ska vara intressant måste det finnas förutsättningar för goda vindförhållanden på den tänkta platsen. De bästa vindförhållandena finns utmed kusterna och i fjälltrakterna. Även i inlandet, på högt belägna platser eller i öppen terräng, kan vindförhållandena vara goda. De lokala variationerna kan vara mycket stora.

Turbulensgraf_svensk-tekst_800x220.jpg

Denna skiss ger en vägledning för vad man bör tänka på när man bedömer förutsättningarna för en speciell plats.

Alla hinder som finns på platsen som träd, byggnader, bergknallar och liknande kommer att påverka vinden och skapa turbulens. Turbulensen måste undvikas eftersom den har ett dåligt energiinnehåll och dessutom kan skada vindkraftverket rent mekaniskt. Placera inte vindkraftverket inom det turbulenta området på skissen.

Placeringen bör generellt göras så att inga hinder är högre än vindkraftverket inom en radie på cirka 150 meter.

Närmare marken har vinden också sämre styrka. Eftersom uteffekten från vindkraftverket ökar i kvadrat mot vindstyrkan så innebär en 25 procent höjning av masten en nästan 100 procent ökning av uteffekten.

Om platsen för monteringen av vindkraftverket uppfyller dessa förutsättningar kommer rejäla mängder energi att kunna produceras till batteribanken.