Underhåll av ditt gasolkylskåp

29 juni 2022

Korrekt underhåll av gasolkylskåpet är viktigt för säker och trygg användning – lyckligtvis är det både ett enkelt och snabbt ordnat! Läs hur du rengör och underhåller ditt gasolkylskåp här. 

Vi pratar inte om rengöring inuti kylskåpet utan det viktiga underhållsarbetet som måste göras är på de delar av kylskåpet där sot kan uppstå. Detta bör göras en eller två gånger om året av säkerhetsskäl. 

Hur man rengör gasolkylskåpet 

Koppla ur gasolkylskåpet och dra ut det från sin plats så att du enkelt kan nå baksidan av skåpet. För att göra jobbet så enkelt som möjligt kan skåpet läggas på sidan, om det är praktiskt möjligt. På så sätt kommer du enkelt åt alla delar - det är inte nödvändigt, men gör jobbet lite enklare. 

Rätt verktyg med ett rengöringsset

För att rengöra kylskåpet så enkelt som möjligt kan det vara en god idé att investera i ett särskilt rengöringsset som är anpassat för just rengöring av kylskåp. Setet levereras med en lång borste med ett extra långt handtag för enkel åtkomst samt en liten borste som är lämplig för rengöring runt brännaren. 
Har du en gammal tandborste kan även denna användas men det blir då svårare att komma åt hela avgasröret (det cylindriska röret som sitter direkt ovanför lågan).

Rengör brännarlådan och brännaren 

Brännarlådan med tändaren sitter längst ner i kylskåpet, under avgasröret. Brännarlådan fästs med en skruv, som du lossar så att du kan ta bort hela lådan. Ta bort locket som skyddar brännaren. Rengör brännarlådan med den lilla borsten, se till att rengöra alla delar väl. Rengör och inspektera elektroden och termoelementet. Om någon av dem har rostat måste de bytas ut. Kontrollera att de sitter fast ordentligt och dra åt skruvarna vid behov. Vänta med att skruva fast lådan tills efter rengöring av avgasröret. 

image00016.jpeg

Rengöring av brännarlådan med hjälp av lilla borsten i vårt rengöringsset ämnat för gasolkylskåp.

Rengör avgasröret och ljuddämparen

Ovanför brännarlådan är avgasröret monterat, ett långt cylinderformat rör som man inte kan undgå att se. I toppen av röret kan du dra ut ljuddämparen. Detta är en lång stav med en spiral i botten. Du rengör detta med hjälp av lite varmt tvålvatten. 

Använd den stora borsten från rengöringssetet och rengör avgasröret väl. Du kan enkelt se när borsten är helt igenom eftersom den kommer ut direkt ovanför där brännaren brukar sitta. 

Om du inte har tagit bort brännaren och brännarlådan, täck denna del med en trasa innan du rengör avgasröret. Det är viktigt att du inte borstar så långt att du flyttar brännaren med borsten. 

Kom ihåg att sätta tillbaka ljuddämparen i avgasröret eftersom detta är viktigt för effektiv kylning när gasolkylskåpet är i drift.

Avgass-rengjøring.jpeg

Rengöring av avgasröret med hjälp av den långa borsten.

Att tänka på vid hantering av gasol
  • Placera aldrig gasolbehållare i källaren eller i andra underjordiska rum. 

  • Se till att gasolbehållaren står upprätt och inte utsätts för överdriven värme eller stark sol. Ställ gasolbehållaren utanför grillen så kan du enkelt stänga av gasen. 

  • Var försiktig med läckor. Öppna lågor, rökning eller en elektrisk gnista kan antända gasen och få den att explodera. 

  • Kontrollera slang och kopplingar för läckor regelbundet. Det gör du genom att pensla på koncentrerat tvålvatten. När du öppnar kranen för gasolen kommer såpbubblor att bildas där läckan är. 

  • Använd endast slangar som är lämpliga för användning för gasol. Byt ut spruckna eller trasiga slangar omedelbart. Det är inte tillåtet att använda slangar som är längre än 1,5 meter. Använd slangklämmor för att fästa slangen. 

  • Stäng av gasen när du inte ska använda den. Ta även bort regulatorn om det dröjer länge innan du ska använda gas igen. 

  • Om det börjar brinna nära gasolbehållaren, stäng av gasen. Om det är säkert bör du också flytta behållaren bort från elden. 

  • Se till att gasolprodukten och behållaren är i gott skick. Försök inte reparera skador på gasolbehållaren själv. Överlåt det till handlaren att göra inspektion och vid behov underhåll av gasolprodukter och gasolsystem. 

  • Läs instruktionerna noggrant innan du använder gasolprodukter och gasolsystem. Fråga återförsäljaren om du är osäker på något.