Ventilation

Ventilation

För att undvika lukt måste alla typer av stugor ventileras. Ett korrekt installerat ventilationssystem ger dig ett luktfritt toalettrum. MiniVent, CaraVent och SunVent är solcellsdrivna ventilatorer som ger en mycket god underhållsventilation. Fläkten drivs direkt av solenergi och är enkel att installera. Inga ytterligare elinstallationer krävs. Vår vindfläkt monteras på toppen av ett 110 mm takgenomföringsrör och skapar drag i röret, även vid låga vindhastigheter. Med hjälp av en enkel 12V fläktmotor kan du på ett enkelt sätt ventilera nödvändiga utrymmen.