Beräkning av kabelareor

11 februari 2016

Tabell för beräkning av kabelareor

Valet av kabel är viktigt för att din solcellsanläggning ska fungera optimalt. Kabeln som går från solpanelen till regulatorn är speciellt viktig – om din kabel är underdimensionerade kommer du att ”förlora” ström på vägen.

Hur många ampere som ska genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln. Använd tabellen nedan för att beräkna din kabels tvärsnitt.

Tabellen gäller 12V och ger 2,5 procents effekt- och spänningsförlust.

Exempel: En 80W solpanel kommer maximalt att ladda 5 ampere. Är avståndet till regulatorn 10 meter, bör kabeln ha minst 6 mm² tvärsnitt (area).