Beräkning av kabelareor

11 februari 2016

Tabell för beräkning av kabelareor

Valet av kabel är viktigt för att din solcellsanläggning skall fungera optimalt. Kabeln som går från solcellspanelen till regulatorn är speciellt viktig – om din kabel är underdimensionerade kommer du att ”förlora” ström på vägen.

Hur många ampere som skall genom kabeln och hur långt avståndet är avgör vilken dimension du bör ha på kabeln. Använd tabellen nedan för att beräkna din kabels tvärsnitt.

Tabellen gäller 12 V och ger 2,5 % effekt- och spänningsförlust.

Exempel: En 80 W solpanel kommer maximalt att ladda 5 Ampere. Är avståndet till regulatorn 10 meter, bör kabeln ha minst 6 mm² tvärsnitt (area).