Dimensionering av nödströmsanläggning

21 oktober 2022

Är du också orolig över vinterhalvårets strömavbrott och de skador de kan ställa till med? Elbrist, storm, översvämning - det finns mycket som kan hålla dig strömlös under långa perioder.

Det mesta i huset drivs med elektricitet. Vid ett strömavbrott kan du med hjälp av en nödströmsanläggning hålla de allra viktigaste strömförbrukarna igång. Det kan till exempel vara värmesystemets cirkulationspump, kyl och frys i köket eller annan viktig utrustning som inte får stanna. Du får dessutom tillgång att ladda telefoner och datorer och kan lyssna på radio.

Innan du väljer vilken anläggning som passar ert hushåll bör du bestämma vilka strömförbrukare som ska prioriteras och genom att använda räkneexemplen nedan få en uppskattad driftstid utefter vilket system du väljer att räkna på.

Beräkning

Skriv först upp vilka strömförbrukare du vill kunna driva och ta reda på vilken genomsnittlig förbrukning de har. Det finns ofta specificerat på produkten eller i produktens energidatablad. Där anges det ofta i ’”årlig förbrukning” (kWh/annum). Dividera årsförbrukningen med 8766 (timmar per år) för att fastställa den genomsnittliga förbrukningen.

Exempelvis ett kylskåp med 270 kWh/år:

270 / 8766 = 0,03 kW

Summera dina förbrukare enligt tabellen:

Kalkyl_nodstrom_forbrukare.png

Dividera nödströmsanläggningens tillgängliga energiinnehåll med din förbrukning, exempel:

Kalkyl_nodstrom_drifttid_0,1.png

Om du exempelvis bara väljer att strömförsörja en cirkulationspump på 30W blir kalkylen så här:

Kalkyl_nodstrom_drifttid_0,03.png

Användning

En nödströmsanläggning är i första hand tänkt att fungera som reservkraft för det absolut viktigaste i huset. Det ersätter inte ström från elnätet rakt av. Du ska inte använda anläggningen till uppvärmning, matlagning och liknande strömkrävande uppgifter. Till uppvärmning vid strömavbrott rekommenderar vi istället vedeldning, gasol-, fotogen- eller dieselkaminer. Matlagning kan göras med en spishäll på gasol eller på en gasolgrill.

P-3183-ZRLVGHFUTT10132022132131.jpg

När ström finns från elnätet

Batteriet hålls fulladdat och alla hushållets förbrukare fungerar.

P-3183-VFHVPEUIFB10132022133239.jpg

Vid strömavbrott

Systemet känner av automatiskt när elen försvinner från elnätet. Ögonblickligen slår systemet om till att strömförsörja dina viktigaste förbrukare med batteriet.

Batterier

Systemen levereras med AGM- eller litiumbatterier. När vi har beräknat ”Tillgängligt energiinnehåll” har vi tagit hänsyn till den faktiska energi som rekommenderas att användas, alltså hur batterierna tål att urladdas.

Ett AGM-batteri bör inte urladdas med mer än 50 procent av energiinnehållet. Om det görs kommer batteriet skadas och livslängden försämras. Från ett litiumbatteri kan du i princip använda 100 procent av den energi de laddas med.

Likström / Växelström

Energin lagras i batterier i form av 12V, 24V eller 48V likström. För att kunna använda denna energi som 230V växelström måste strömmen omvandlas. Det sker via den medföljande invertern. Tänk på att invertern har en begränsning hur mycket effekt den kan belastas med. Har du tänkt använda stora förbrukare kan du behöva välja en större inverter. Kontrollera vilken effekt dina förbrukare kräver mot den effekt den medföljande invertern klarar av.

Laddare och inverter

Batteriet hålls ständigt laddat via den medföljande laddaren som kopplas mot elnätet. Både laddare och inverter är av högsta kvalitet från välkända Victron Energy. Med Victrons tillbehör (säljs separat) har du möjlighet att övervaka och fjärrstyra hela systemet i mobilappen VictronConnect.

Automatisk tillslag

Våra nödströmsanläggningar levereras med möjlighet till automatisk aktivering när ett strömavbrott inträffar. Övergången till batteridrift sker ögonblickligen utan att det märks.

Inkoppling

Inkopplingen av laddare och inverter mot batteriet kan du göra själv, men inkoppling mot 230V-systemet ska göras av behörig elektriker. Elektrikern står även för eventuell nödvändigt material för att integrera anläggningen i ditt elsystem till exempel kabel, stift, kopplingsdosor och liknande.