Du har väl inte monterat dina solpaneler så här?

8 mars 2018

Rätt placering av solpanelen är av största vikt och en grundförutsättning för att ditt 12V-system ska fungera som det är tänkt. Men det finns åtskilliga skräckexempel som har givit Sunwinds tekniska support huvudvärk. Har du gjort samma fel?

På bilden ovan är båda panelerna felaktigt placerade. Till vänster är panelen skuggad av höga buskar och panelen till höger är monterad både i skugga från taköverhänget och dessutom på skuggsidan.

Stugägare kan ofta rätt mycket om 12V och ström men många begår ändå misstaget att placera solpanelerna fel.

Fel placering är katastrofalt för laddningen

Skuggning av solpanelen är det värsta du kan göra mot din strömproduktion. 10 procent skuggning av panelen betyder 90 procent effektförlust! Vi upprepar: 10 procent skugga ger hela 90% procent effektförlust. Rätt placering av solpaneler är det absolut viktigaste du kan göra för att få maximal nytta av din solcellsanläggning, så nu kanske du undrar hur man monterar solpanelen rätt?

Så ska solpanelen placeras

Det krävs inte mycket för att få till korrekt placering av solpanelen. Panelen ska placeras mot söder. Syd är den optimala riktningen för att få ut mesta möjliga av solen (som stiger upp i öst och går ner i väst). Sydväst är det näst bästa alternativet beroende på var i landet du är. Från kl. 10 på morgonen till kl. 14 på eftermiddagen producerar solpanelen mest ström. Därför är det viktigt att panelen får sol under denna tid. Naturligtvis är det bättre ju längre tid panelen får sol men se till att den åtminstone får sol mellan kl. 10–14.

Optimal vinkel på panelen

Detta beror på årstid. Det är alltså vinkeln från väggen där panelen är monterad det gäller. Fästena som används bör vara justerbara. Vinkeln justeras vår och höst. På sommaren står solen som högst och 35 grader är en optimal vinkel. På vintern står solen lägre och 15 graders vinkel är lämpligare.

feilplassert.jpeg

Dessa solpaneler har i princip vuxit in i trädet. Här lär stugägaren knappast fått önskad effekt från panelerna och det beror på olämplig placering.

Kan jag få roterande solpanel?

Det finns lösningar på marknaden med en motor som roterar panelen efter solen. I de flesta fall drar denna motor mer ström än den tillför så det finns ingen poäng med detta. Att få ett sådant system som är driftsäkert innebär en så pass stor kostnad och liten fördel att det inte är lönsamt. Då är det bättre att köpa en solpanel till och montera i sydläge. Det ger mer effekt för pengarna.

Se upp med följande

Det finns ett antal hinder som man kanske inte tänkte på vid monteringen av solcellspaketet. Det mest typiska misstaget är att man monterat solpanelen under takets överhäng så den hamnar i skugga. Träd och buskar som kan skugga panelen bör också ansas. Parabolantenner och ventilationsrör kan också skugga panelen så mycket att effekten avtar drastiskt. Detsamma gäller snö. Den måste borstas bort.

Om skugga är ofrånkomligt. Vad göra?

Solpanel på exempelvis en segelbåt riskerar definitivt att få skugga på sig med jämna mellanrum. Gör en grundlig undersökning. Du kan till exempel använda hopvikbara paneler som du kan lägga ut där du har fritt solsken. Ett annat alternativ är att ha flera mindre paneler på olika ställen för att sprida skuggningsrisken.

Istället för att montera solpanelen högt på ytterväggen kan man montera den på taket. Detta förutsätter att din stuga är i ett område där det inte snöar så mycket. Ett annat alternativ kan vara att montera paneler på ett stativ i trädgården i söderläge för att optimera effekten från panelerna.