Val av batterier

11 februari 2016

Batterier produceras i många kvaliteter och har olika egenskaper beroende på ändamål och användande. Uppstår det problem i en solcellsanläggning, är det batterierna som i de flesta fall är orsaken till detta. Att byta ut sulfaterade eller sönderfrusna batterier kan vara kostsamt.

Kom ihåg att aldrig spara in på batterier vid köp av en ny solcellsanläggning. Batterier ska endast kopplas ihop om de är nya och av samma märke och typ. Om man någon gång behöver byta ut något batteri i en batteribank behöver hela batteribanken bytas.

Batterisammanställning

Namn/specifikationer

Antal i- och
urladdningar 40%

Självurladdning
per månad

Vikt (kg)

Kapacitet C=100
(urladdningstid 
100 timmar)

Kapacitet C=20
(urladdningstid 20 timmar)

Batterityp

Concorde 305

2050

1%

75

305

255

AGM

Sunwind 122 AGM

650

2%

30

122

100

AGM

Sunwind 245 AGM

650

2%

66

245

200

AGM

Typiskt AGM

650

3%

65

-

200

AGM

Typiskt GEL

750

2%

70

-

180

GEL

Typiskt förbrukningsbatteri

200-250

8-10%

29

125

110

Öppet

 

Ta hänsyn till följande vid val av batterier

• Ett förbrukningsbatteri ska ha hög kapacitet i amperetimmar (Ah). Gärna minst två gånger behovet för att få en lång livslängd, extra reserv och ökad framtida förbrukning.

• Det är mindre ström i ett kallt batteri (cirka 80 procent vid 0 grader). Om stugan används under vintern bör batteribanken vara 20 till 40 procent större.

• Urladdningstiden påverkar hur mycket ström som är tillgängligt. Undersök urladdningstiden som kapaciteten är uppgiven vid. Längre urladdningstid = mer ström.

• Överdimensionering av batterierna ger högre komfort och längre livslängd.

• Ta hänsyn till att strömbehovet kan ändra sig. Det går inte att utan vidare koppla på flera batterier till en batteribank som väl har börjat användas.

• Livslängden på batterierna är avhängigt för hur de laddas och hur lågt de laddas ur. Undvik djupurladdningar!

• Ett batteri med hög laddmottaglighet och låg självurladdning är att föredra.

 Öppna blybatterier

 Fördelar:

 • Lågt pris

 • Lättillgängligt

 • Stort urval

 Nackdelar:

 • Kort livslängd

 • Avger knallgas (explosionsrisk)

 • Syraskador

• Känsligt för vibrationer

• Kräver vågrät placering

• Underhåll krävs

 Startbatterier
 Kan avge hög startström men tål inte djupa urladdningar.
 Olämpliga i solcellsanläggningar.

Förbrukningsbatterier
Tål flera och djupare urladdningar men har sämre startegenskaper.
Ett bra alternativ i solcellsanläggningar.

 

 Ventilreglerade batterier (AGM och GEL)

 Speciellt lämpade för användning i t ex solenergianläggningar.

 Fördelar:

 • Lång livslängd

 • Enkla att transportera

 • Liten, till ingen gasning

 • Inget syraläckage

 • Lågt internt motstånd (AGM)

 • God laddmottaglighet (AGM)

 • Kan monteras i alla vinklar (AGM),

• Goda djupurladdningsegenskaper (GEL och Concorde)

• Hög motståndskraft mot frostskador (AGM )


 

Nackdelar:

 • Högt pris

 • Högt inre motstånd (endast  GEL)

 • Begränsning av laddström  (endast GEL)

Stationära batterier
Har mycket lång livslängd förutsatt att de hålls i stort sett fulladdade.
Världsmarknaden för stationära batterier är mycket stor. De flesta
tillverkare koncentrerar sig på denna typ av batterier.
De flesta AGM batterierna är beräknade för stationärt bruk.
Hög säkerhet i systemet och lång livslängd om man undviker djupurladdningar.

 

 ”Deep cycle” (djupurladdning)
Har lång livslängd också vid djupa urladdningar.
Mindre marknad.
Concorde är det enda AGM batteriet som är speciellt utvecklat och
producerat för många i- och urladdningar och djupa urladdningar.
Mycket lämpligt till solcellsanläggningar.