Energi i stugan

16 juni 2009

Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.

Sunwind har gjennom de siste 27 år vektlagt miljøvennlige løsninger for hytteeiere og andre brukere. Med ren og fornybar energi fra sol og vind, uavhengig av skjemmende kraftledninger, nyter over 100.000 Nordiske hytteeiere den komplette hyttekomfort med utstyr fra Sunwind.

Energisidene handler om strøm: Hvordan lage strøm, hvordan lagre strøm, og hvordan bruke strøm. Ved å samle opp og omdanne energi fra sol og vind sparer du samfunnet for dyr kraftutbygging i miljøets tjeneste! Energisidene er altså først og fremst for deg som må lage din egen strøm på hytta. Du finner løsninger med både sol- og vindenergi.

En hytteeier som lager sin egen strøm er meget bevisst sitt strømforbruk, og stiller høye krav til produktene. Kvalitet, effektivitet, holdbarhet og strømforbruk er sentrale og viktige begrep. Sunwind har alltid hatt som målsetning å tilby de beste produkter og de beste løsninger. Vi føler oss sikre på at vårt utvidete produktutvalg i år, i enda større grad enn tidligere, tilfredsstiller hytteeierens krav.

Sunwind leverer solcellepaneler fra en av verdens største produsenter med den beste teknologi og kompetanse. Vi har også levert egenproduserte solcelleregulatorer i mer enn 20 år. Sunwind solcelleregulatorer er spesielt tilpasset nordiske forhold og har bevist vår påstand om at riktig ladeteknologi betyr lang batterilevetid. Valg av batteri er også viktig, og Sunwind selger kvalitetsbatterier hytteeieren vil ha glede av lenge, og som over tid vil spare deg for mange ergrelser og ekstra utgifter.

På energisiden finner du både solcellepaneler, batterier og regulatorer. Vi har også hjulpet deg på vei ved å sette sammen komplette pakker/solenergiverk slik at du lettere skal få de produktene du trenger for at solenergiverket skal fungere optimalt. På siden som omhandler vindenergi vil du finne vindgeneratorer, dette er en ypperlig løsning for hytter i åpne områder med vind.

Energibesparande åtgärder är viktiga när det gäller användningen av anläggningen. Bland våra produktsidor hittar du många olika produkter för bättre belysning. LED-lampor i alla armaturer kan vara ett stort steg mot mindre energiförbrukning. LED-lampor använder mycket mindre energi än vanliga glödlampor.

I båten blir ofta det elektriska systemet utsatt för vårdslös behandling. Vibrationer, stötar, korrosion, salt luft, långa vintrar med mycket kondens och så vidare. Det är därför viktigt att känna till det elektriska systemet ombord: vilken kabel som går till vilken enhet, är kablarna med tillhörande säkring rätt dimensionerade, finns det dåliga/svaga kopplingspunkter, har du tillräckligt stor laddare och hur är skicket på batterierna. En husvagn eller husbil har kanske inte riktigt samma utsatta miljö men det elektriska frågorna är i stort sett desamma.

I takt med att vi skaffar fler och större elektriska förbrukare har landström blivit allt vanligare ombord. På det sättet undviker man att i onödan ligga och ladda med egen motor/generator. Landström ska alltid installeras av en specialist.

Men också med en rätt dimensionerad solpanel kan denna sköta underhålls-laddningen i hemmahamnen och framförallt ge nödvändig energi för att hålla viktiga förbrukare som kylskåp och liknanden i drift när man ligger förankrad i en vik långt från närmaste el-stolpe.

En solpanel på husvagns- eller husbilstaket ger också en kontinuerlig laddning och gör det möjligt att njuta av fritiden utan att behöva trängas vid el-stolpar!