Ventilation för stugtoaletter

1 februari 2016

För att slippa lukt måste alla stugtoaletter ha ventilation. En luktfri toalett behöver man ha installerat ett riktigt ventilationssystem. I alla toaletter bör det monteras ett luftrör som går från toaletten och upp genom taket. Det yttre röret bör sticka ut över taket, för att undvika effekterna av lukter utanför.

Ventilationsröret ska inte helst inte vara böjd, för att fläkten ska kunna att leda luften ut. Det är viktigt att toppen av ventilationsröret inte kommer i kontakt med träd eller filialer. Det är också nödvändigt att ha en luftventil i toalettrummet . Vi rekommenderar att denna placeras längst ner vid en utvändig vägg. Var noga med att läsa bruksanvisningen innan du installerar och använder ny stugtoalett. Om stugan har elektricitet, är det naturligt att välja en 230 volt fläkt. Om stugan inte har el, kan du välja en 12V-fläkt eller luftfläkt/utsughatt. Förutom ventilation bör man regelbundet kontrollera vätskenivån i toaletten. För mycket urin skapar dålig kompostering och lukt, blanda i lite saneringsspån för att ta bort vätskan.

Isolerad takgenomföring

Under vintertid så är det en fördel att ha isolerat takgenomföringsröret. Isolation gör så varmluften från toaletttanken lättare stiger upp och ut genom röret, samtidig som kondensproblemet elimineras. Enheten är tillverkad i svart plast och isoleringsskum. Levereras med 1 ½ meter isolerad del som går igenom taket, på toppen av röret placeras takhatt eller valfri fläkt. Om luftröret går igenom ett kallt rum/loft bör man också isolera röret även där.

Luftrörets höjd över tak

Kom ihåg att luftröret måste vara över takåsen för att undvika effekterna av lukter utanför stugan. Luftröret bör installeras utan vinklar, men om man måste ha vinkel är det bättre med 2x45 ° än 1x90 °. Detta för att förhindra kondensation och förbättra flytförmågan av luft. Korrekt placerad ventilationsrör ger den bästa ventilation.

Lufterør-plassering.jpeg

Tak med text.jpg