Ofta ställda frågor

Gasolkylskåpet tänder inte?

Kontrollera att gas når brännaren. Se till att gaskranarna är öppna och att gasregulatorn är korrekt monterad på flaskan.

Om det finns luft i slangen eller rörsystemet, eller det är länge sedan kylskåpet användes senast, kan det ta upp till flera minuter innan gasen når brännaren. Se därför till att du ger gasen gott om tid att komma till gaskylskåpet. Det finns två typer av tändmekanismer för gaskylskåp.

Piezoelektrisk som inte behöver batteri och kännetecknas av ett tydligt klick vid tryck, och batteritändning där man hör en tydlig serie av tick när den hålls nedtryckt. Om det inte finns någon hörbar reaktion, kontrollera batteriet för batteritändning. Om det inte finns något motstånd och ett tydligt klick på piezotändaren måste denna bytas ut.

Gasol måste ha rätt luftblandning för att antändas. Batteritändning med en ström av gnistor gör detta lättare då det inte finns någon för tunn eller tjock gas/luftblandning runt brännaren. Med piezotändning bör du använda dubbelklick. Den första rengör brännarområdet och den andra tänder brännaren. Kontrollera att det verkligen finns en gnista till brännaren. Den ska vara tydligt blå. Avståndet mellan elektroden och brännaren måste vara korrekt, ca 5 mm. Du kan titta ner på brännaren genom att titta ner i det stora brännarröret på baksidan av skåpet. Försök att tända brännaren manuellt med en tändsticka eller tändare. Brännaren hittar du på baksidan av skåpet och du når brännaren via en inspektionslucka. Kontrollera samtidigt att det inte har bildats sot runt brännaren. Rengör gärna runt brännaren med en passande borste, borstset till gaskylskåpet kan du beställa hem online eller köpa hos närmaste återförsäljare.