Ofta ställda frågor

Lågan släcks när jag släpper vredet på min gasolspis/kyl?

Alla gasapparater avsedda för inomhusbruk ska vara utrustade med tändsäkring/termoelement. Denna består av en givare som sitter i lågan och är kopplad till en magnetventil som sitter inuti styrventilen. När lågan håller sensorn varm produceras en liten ström som håller magnetventilen och därmed gasflödet öppet. Om lågan slocknar och sensorn blir kall ger den inte längre ström och magnetventilen stänger och stoppar gasflödet. Vid tändning hålls magnetventilen in så att gas flödar igenom. När sensorn ger tillräckligt med spänning kan vred/knapp släppas och magnetventilen förblir öppen.

Kontrollera om tändsäkringen är mitt i lågan och att det inte har byggts upp ett isolerande sotlager. Sota/rengör brännare och skorsten på kylen varje säsong.

Undersök spetsen på sensorn. Om det har bildats sprickor eller det har deformerats kan det tyda på att den inte ger ström och måste bytas ut.

Försök att dra av plastvredet och försök tända igen. Det är möjligt att plastvredet i sig hindrar magnetventilen från att tryckas in tillräckligt långt och därmed släpper när vredet släpps. Lägg i så fall något i plastvredet för att öka slaglängden.

Kontrollera att den del av tändsäkringen som är inskruvad på baksidan av gasventilen är åtdragen. Det kan ha lossnat under transporten. Magnetventilen består av en fjäder och en gummipackning. Om packningen har torkat kan detta leda till att magnetventilen stängs. Då kan det hjälpa och smörja magnetventilen. Du hittar video om hur detta kan göras på vår hemsida. På baksidan av gasventilen, skruva loss sensorn och den bakre delen av gasventilen. Då kan du ta ut själva magnetventilen. Använd smörjmedel och spraya på packningen och in i ventilen.