Montering av ett solcellspaket

17 oktober 2023

När du har valt och inhandlat ett solcellspaket är det dags för montering. Att montera ett 12V-solcellssystem är något de flesta stugägare klarar av att göra själva men det kan krävas att man är lite klurig och någorlunda händig.

Har du ingen erfarenhet av 12V-system och solenergi sedan tidigare kan det vara en god idé att läsa på lite innan du börjar montera. Nedan kommer vi steg för steg gå igenom de viktigaste delarna när du ska montera din solcellsanläggning. Fler tips och mer ingående detaljer hittar du i manualen som medföljer paketet.

Vad innehåller ett solcellspaket?

Alla våra solcellspaket innehåller det som behövs för att komma igång. När allt är klart har du ett bra grundläggande 12V-system i stugan som naturligtvis kan byggas ut och kompletteras.

Det enda som inte kan kompletteras efteråt är batterier. Vid val av batteristorlek bör du välja rätt från början. Här är det viktigt att inte underdimensionera. Anledningen är att du, kort sammanfattat, inte kan blanda gamla och nya batterier eller batterier av olika typ eller storlek.

sunwind_kit.jpg

Alla våra solcellspaket innehåller tre huvudkomponenter:

 1. Batteri
 2. Solpanel och väggkonsol
 3. Regulator

Därtill medföljer kopplingsmaterial och tillbehör:

 • Kabel 2 x 2,5 mm²
 • Kabelklammer
 • 12V stickproppar
 • 12V vägguttag
 • Kopplingsdosor
 • Kabel mellan batteri och regulator
 • Säkringshållare med säkringar
 • Övergång till cigg.uttag för laddning av exempelvis mobiltelefon
 • Kabel mellan solpanel och regulator, ca 5 m
 • Skruvar och muttrar
 • Manualer och monteringsanvisningar

Våra större paket innehåller dessutom en säkringscentral där all ström från regulatorn till förbrukarna bör passera och fördelas.

Kontrollera paketet

Innan du tar med dig solcellspaketet till stugan rekommenderar vi att du kollar igenom all utrustning och kontrollerar att inget saknas eller har skadats i transporten. Det är frustrerande att sätta igång installationen men sedan tvingas avbryta och skjuta upp projektet på grund av att något saknas.

Vilka verktyg behöver man?

Det krävs inte särskilt mycket verktyg eller dyr utrustning för att installera en solcellsanläggning. Det mesta är sådant som redan finns i de flesta stugägares verktygslådor:

 • Skruvdragare
 • Hammare, spik och skruv
 • Kniv
 • Kabelskotång
 • Kabelskor
 • Avbitartång
 • Kopplingsklämmor
 • Skiftnyckel
 • Skruvmejsel (stjärnskruvmejsel och vanlig spårmejsel)
 • Digital multimeter
 • Vattenpass
 • Buntband
 • 20 mm borr för rördragning
 • Mindre borr till att förborra
 • En tub silikon

tools_needed.jpg

STEG 1 - Planering

Det första du bör göra är att fundera över placeringen av solpanelen respektive batteriet och regulatorn. Solpanelen ska placeras i sydlig riktning utan skuggande träd eller liknande. Batteriet bör placeras inomhus så nära solpanelen som möjligt. Detta för att få så kort kabellängd från solpanelen som möjligt och då undvika onödigt spänningsfall. Regulatorn bör monteras nära batteriet med så kort kabelavstånd som möjligt.

STEG 2 - Placera batteriet på lämplig plats

Som vi nämnde ovan bör batteriet placeras så nära solpanelen som möjligt och helst inomhus.

Det är möjligt att ha batteriet utanför stugan då kyla inte är ett problem (så länge batteriet hålls laddat) men det bör hållas väderskyddat.

sunwind_batteri.jpg

STEG 3 - Montera regulatorn

Placera regulatorn nära batteriet. Detta för att få så kort kabelavstånd mellan batteriet och regulatorn som möjligt och för att regulatorn ska kunna känna av och anpassa laddningen efter batteriets temperatur. I paketet ingår en temperatursensor som kopplas in i regulatorn och placeras på batteriet.

sunwind_regulator-omvandlare.jpg

STEG 4 - Montera solpanelskonsolen

Den medföljande konsolen är konstruerad för att monteras på en vägg. Vill du montera din solpanel på ett tak finns särskilda takkonsoler att köpa till separat.

Anledningen till att väggmontage är att föredra kan enkelt sammanfattas SNÖ och ÅTKOMST; När du monterar panelen på vägg faller snön av panelen och du kommer ha mycket bättre underhållsladdning under vinterhalvåret. Det är dessutom enklare att montera på vägg och du kommer lättare åt solpanelen.

Det är en god idé att då och då tvätta av panelen för att optimera solinstrålningen. Du kan dessutom justera vinkeln på konsolerna för att optimera laddningen utefter årstid. Läs mer om monteringen i den medföljande manualen.

sunwind_vaggkonsoll.jpg

STEG 5 - Montera solpanelen på konsolen

sunwind_panel.jpg

Förutsatt att du noga mätt och monterat väggkonsolerna är det ganska enkelt att skruva fast solpanelen. Det är ändå en fördel att vara några stycken när solpanelen ska lyftas upp och skruvas fast, speciellt när det gäller större solpaneler.

STEG 6 - Dra in kabeln till regulatorn sunwind_genomforing.jpg

Kabeln från solpanelen ska på något sätt in till regulatorn, exakt hur måste du själv bestämma utefter hur det ser ut vid din stuga. Finns det redan en öppning att dra in kabeln genom? Kanske ett ventilationsrör eller liknande? Annars får du borra upp ett hål där kabeln kan föras in, helst genom ett 20 mm VP-rör.

Vissa solpaneler kommer med fem meter kabel monterat, andra med en meter. När solpanelens kabel är kort kan du med fördel övergå till en annan kabel i en IP-klassad kopplingsdosa på ytterväggen och där dra vidare genom väggen.

STEG 7 - Koppla in batteriet till regulatorn

Batteriet ska alltid kopplas in först - därefter solpanelen. Gör kabeln mellan batteriet och regulatorn så kort som möjligt.

På plus-kabeln ska den medföljande säkringshållaren monteras tillsammans med en säkring så nära batteriet som möjligt. Använd en avbitartång för att anpassa längden och skala kabeln så den kan monteras i regulatorn.

sunwind_solcellsregulator.jpg

 

 

 

 

 

STEG 8 - Koppla in solpanelen

sunwind_solpanel (1).jpg

Det sista steget är att koppla in solpanelen. Tänk på att hålla isär vilken som är plus- respektive minuskabel. Är du osäker, använd multimetern för att kontrollera polariteten. Mät spänningen på kablarna; om multimetern visar till exempel 20V så är polariteten rätt. Visar den -20V är polariteten fel.

Täck för panelen innan du kopplar in kablarna i regulatorn för att undvika gnistbildning. Använd kartongen som panelen levererades i eller en filt.

Om allting är korrekt kopplat ser du på solcellsregulatorns display att panelen är inkopplad och om solen skiner börjar solcellsregulatorn ladda batteriet.

STEG 9 - Klart! Anläggningen är redo!

Nu är huvudkomponenterna monterade och inkopplade och allt är klart att börja användas. Nästa uppgift är att dra kabel och montera vägguttag inne i stugan.

Fler tips och råd om detta finns att läsa i den medföljande manualen. Har du köpt ett större system där säkringscentral ingår medföljer även en manual och kopplingsschema till denna.

Omformare är ett bra komplement

Vill du kunna använda 230V-utrustning i stugan kan du komplettera med en omformare i lämplig storlek. Fundera över vilken utrustning som ska användas och köp en omformare som klarar den effekten.

sunwind_omvandlare.jpg

 

 

 

 

Placera omformaren så nära batteriet som möjligt med kort kabel. Till de flesta omformare ingår bra kablage - använd dessa!

Omformaren ska kopplas direkt på batteriet, inte via regulatorn. Detta för att undvika spänningsfall och för att skydda regulatorn mot större ström än vad den är konstruerad för.

Läs mer på vår hemsida

Mer detaljerad och ingående information finns att läsa i vår manual för solcellspaket.

Är du osäker på vilket paket du ska välja? Ta hjälp av vår artikel ”Dimensionering av solcellsanläggning” via genvägen nedan.

I system med lågspänning är kabelarean alltid viktig. Använder du en för tunn kabel blir spänningsfallet stort och utrustningen kommer inte att fungera som den ska. För att välja rätt kabelarea, ta hjälp av artikeln ”Beräkning av kabelarea” via genvägen nedan.

Känner du dig fortfarande osäker? Du är alltid välkommen att rådfråga oss eller våra återförsäljare!

Vill du hellre ta hjälp av en elektriker att utföra installationen, tänk på att dubbelkolla deras erfarenhet av just lågspänning och solenergi. 12V likspänning skiljer sig ganska mycket från 230V växelström som många elektriker är vana att arbeta med.

Lycka till med monteringen och hoppas solcellssystemet kommer till stor nytta!

Bilder: Fredrik Telléus