Vindkraftverk - ett energitillskott till stugan?

6 oktober 2022

Vindkraft är en resurs som vi har stadig tillgång till i Norden. Om din stuga ligger vid havet eller på fjället kan det vara en god idé att skaffa ett vindkraftverk. Går du i tankarna på att skaffa ett vindkraftverk bör du ha möjlighet att placera det högt upp eller nära havet.

Här har vi samlat tips och råd till dig inför en investering av ett vindkraftverk till din stuga eller båt.

I vårt klimat varierar tillgången på solenergi kraftigt under de fyra årstiderna. Däremot är vinden jämnare fördelad över året. Vindkraftverk är särskilt lämpliga längs kusterna och på lite högre höjder. På sådana platser kan man enkelt utnyttja kraften i ett vindkraftverk. Vindkraftverket är extra värdefullt i stugor som används mycket även under vinterhalvåret.

Ett vindkraftverk är ett bra val för dig som vill ha motsvarande standard som vanlig strömförsörjning kan ge – dessutom är den miljövänlig. 

Var i landet passar ett vindkraftverk?

Bäst lämpade är platser som har medelvindar över 3 m/sek. Detta är typiskt på fjällplatåer och stora delar av kusterna, speciellt i västra Sverige och långt norrut. Information om medelvindar kan vanligtvis hittas hos väderstationerna YR eller SMHI etc.

När ska jag välja ett vindkraftverk?

Det finns inget konkret svar på detta eftersom alla har olika behov. En tumregel är när solceller inte kan täcka behovet eller när man har en strömförbrukning som gör att tillfällig användning av en generator orsakar för stora besvär eller driftsutmaningar. Vindkraftverk är sällan ett bra alternativ som enda källa till el. 

Vinmølle-redigert.jpg

Är området lämpligt för montering?

Där vindkraftverket ska placeras ska det vara öppet och fritt så att kullar, terrängformationer eller byggnader inte skapar turbulenta vindar runt själva vindkraftverket. Installera därför aldrig ett vindkraftverk över ett tak på en byggnad eller på själva taket.

Tips inför installation av ett vindkraftverk

En tillräckligt hög mast är en nödvändighet för att vindkraftverket ska kunna producera på ett tillfredsställande sätt. Masten bör inte vara kortare än 6 meter (gäller ej segelbåtar) och ju högre den är, desto högre medelvind och jämnare vind får vindkraftverket. Masten ska riggas så att den står 100% lodrätt, vara stabil så att den inte svänger vid höga vindhastigheter och det ska vara möjligt och enkelt att kunna lägga ner masten för årlig besiktning och/eller kunna binda vindkraftverket vid extrema vindar. Lutningsfogar som ofta används på exempelvis flaggstänger underlättar detta. 

Förankringen är viktig för att masten ska vara stabil. Vindkraftverket sitter högst upp på masten och masten blir därmed tyngst på toppen. 

Batteribank för vindkraftverk

Batteribanken måste vara tillräckligt stor för att ta emot den el som vindkraftverket producerar. För liten batteribank kommer att resultera i stort slitage på vindkraftverket då statorn i vindkraftverket kommer att behöva bromsa vindkraftverket onödigt mycket och uppvärmning kan snabbt bli för mycket. Detta förvärras ju högre vindhastigheten är. 

De allra flesta vindkraftverk är utrustade med bromsar som bromsar vindkraftverket när batteribanken är full. Detta görs genom att minst två av vindkraftverkets faser kortsluts så att vindkraftverket inte går överstyr.

Dumpbelastning är sällan nödvändigt om förbrukningen är jämn, batteribanken tillräckligt stor och man säkrar vindkraftverket vid längre frånvaro. Det kan dock vara lurigt om fallet är motsatt. Då rekommenderas att använda en extra regulator i "diversionläget" som kan tillhandahålla ström till exempelvis en värmekabel anpassad till vindkraftverkets effekt och spänning på batterierna. Det gör att bromsen på vindkraftverket inte behöver vara inkopplad hela tiden.

Regulator för vindkraftverk

När både solceller och vindkraftverk används på samma batteribank är det vettigt att använda en separat regulator för solpaneler. Detta ökar redundansen/säkerhetsmarginalen i systemet och minskar belastningen på vindkraftverkets regulator avsevärt. 

Kabel för vindkraftverk

Sunwinds vindkraftverk är alla 3-fasmodeller så en 3-trådskabel i rakt tvärsnitt i förhållande till avståndet från vindkraftverket till regulatorn krävs. Eftersom den placeras på eller i marken bör den vara av PFSP(X)-typ. Detta måste utföras av en godkänd installatör eftersom spänningen från även ett 12V-vindkraftverk snabbt når över 70V. 

Bind upp vindkraftverket

Det är lämpligt att binda upp och förankra vindkraftverket extra när vindhastigheten rapporteras överstiga 22 m/sek. De allra flesta vindkraftverk testas i en vindtunnel för att uppnå godkännande vid 50 m/sek men detta är en vindhastighet som används för att testa att blad och kaross håller samman under stora påfrestningar och är inte tillämpbara i praktiken monterade ute i det fria. Tänk därför på detta innan du lämnar stugan, att det kan vara klokt att förankra lite extra innan avresa. 

Båtshake är bra hjälpmedel vid hård vind. Båtshaken kan användas vid kraftig vind för att vinden inte kan ta tag i vindkraftverkets roder och vridas ut ur masten. Båtshaken möjliggör att stoppa vindkraftverket och binda upp det när det blåser för mycket eller när underhåll behöver utföras.

Underhåll av vindkraftverk

Alla vindkraftverk bör tas ner en gång per år. Lager bör bytas årligen då det inte går att rädda om vindkraftverket går sönder. Eventuella förpackningslådor och o-ringar som säkrar elkabelanslutningar eller svänglager mot vatteninträngning bör kontrolleras och eventuellt därefter smörjas med silikonfett. 

Vindmølle (20).JPG

Olika vindhastigheter

Det är klokt att ha lite insikt i hur olika vindhastigheter påverkar. Ökad vindhastighet innebär stora påfrestningar och kan också föra med sig andra föremål genom luften som kan skada ett vindkraftverk. Hastigheter från mindre storm till orkan reproduceras när vindkraftverket ska säkras.

Vindmølle01.jpg

Vindens effekt

Vilken effekt olika vindhastigheterna har beskrivs ofta med hjälp av träd och byggnader (i Norge). (ref: Store norske leksikon)

Vindmølle02.jpg

Relevanta produkter

Vind i fjället

I bergen finns det vanligtvis inga stora träd som kan blåsa omkull och effekten av vinden blir därför annorlunda. Vindens inverkan på fjället beskrivs oftast med hjälp av snö istället.

Vindmølle03.jpg

Vind på havet

Till havs kan ett tränat öga bedöma vindhastigheten relativt bra bara genom att titta på sjöns tillstånd. Vinden bildar exempelvis vågor och olika starka vindar kan skapa olika karakteristiska vågmönster. Vindens inverkan på havet i tabellen som presenteras nedan gäller vid öppet hav och när vinden har blåst tillräckligt länge för att det karakteristiska vågmönstret ska hunnit utvecklas.

Vindmølle04.jpg