Ofta ställda frågor

Hur häver jag spärren på Wallas?

Hävning av låst läge Wallas dieselvärmare, modellerna 26 & 40CC. Efter 2 misslyckade starter låses kaminen och indikerar detta med röd/gul blinkande lampor på kontrollpanelen.

Manualen är något oklar när det gäller hävning av låset.

Använd följande steg för att häva låset:

Upplåsning:

 1. Medan signallamporna blinkar, stäng av matningsströmmen vid batteriet, brytaren eller seriebrytaren
 2. Slå på matningsströmmen igen.
 3. Tryck ned huvudströmbrytareni minst 3 sekunder. Signallampan för ström slocknar.
 4. Återstarta värmeanordningen som vanligt.

Orsaker till låsning kan vara följande: (reservdel art nr i fet text)

 • Bränslet når inte fram inom kaminens maxtid för start, 5 min. För långa/igensatta bränsleledningar, otäta kopplingar som suger in luft. Bränsleledning/m Art: 367213
 • Stopp i bränslepump. Man kan knacka hårt på pumpens lindning och /eller ställa den upp och ned i ett glas och låta rödsprit rinna sakta igenom. Pump Art: 367502
 • För låg spänning i batterierna eller för tunn kabelarea. Krav: Minst 1mm² per meter kabel. T.ex vid 4 m kabel ska 4mm² användas, vid 6 meter: 6mm² o.s.v.
 • Glödning startar ej. Dåligt batteri, tunn kabelarea, defekt stift. Glödstift. Art: 362502
 • Paraffinering av bränsle pga för låga temperaturer vid förvaring av diesel under vinter.
 • Algbildning i bränslet. Bränslefilter Art: 367404
 • Igensotad brännare. Bränslet kommer inte igenom nålen, igensatt. Rensa änden av nålen med ståltråd/tunn borr. Nål Art: 26CC=367308, 40CC=367313
 • Om kaminen brinner en stund, röd diod ej tänds med fast sken, kaminen självslocknar. Då är troligen T4 flamvakten trasig och bör bytas ut. T4 Art: 362601
 • Brännarcylinder igenkoxad. Brännarmatta Art: 26CC=364023, 40CC=364024

 

De vanligaste problemen är att härröra till bränslet. Modern diesel innehåller tillsats av

RME (RapsMetylEster) och/eller även tallolja, vilket kan leda till problem, speciellt när små mängder bränsle förvaras under längre tid. Förvara hellre en full tank än en som är lite fylld för att undvika kondensbildning. Tanken skall stå helt utan ljusinsläpp för att undvika tillväxt av alger som kan bildas i bränslet. Omsätt dieseln inom 6 månader. Undvik Preems diesel då den innehåller mer tillsatser.


Vid användning av diesel rekommenderas tillsats av K-sprit/karboratorsprit (Isopropanol) för bensindrivna bilar. Lubvision Diesel Nectar är också ett bra alternativ. Doseras enligt tillverkarens anvisningar.


Kaminen kan även drivas på fotogen/campingparaffin, ned till -40 grader. Speciellt om Wallas körs oregelbundet. Om diesel ändå huvudsakligen används, avsluta gärna säsongen med att köra fotogen de sista timmarna, så smörjs pumpen och ledningarna rensas ut och uppstarten till nästa säsong går lättare!

 

OBS! Blanda aldrig lysfotogen med diesel!