Ofta ställda frågor

Vilket bränsle kan jag använda till Wallas?

De vanligaste problemen är att härröra till bränslet. Modern diesel innehåller tillsats av RME (RapsMetylEster) och/eller även tallolja, vilket kan leda till problem, speciellt när små mängder bränsle förvaras över tid. Förvara hellre en full tank än en som är lite fylld för att undvika kondensbildning. Tanken skall stå helt utan ljusinsläpp för att undvika tillväxt av alger som kan bildas i bränslet. Omsätt dieseln inom 6 månader. Undvik FAME biodiesel & Preems diesel då den innehåller mer tillsatser.

Vid användning av diesel rekommenderas tillsats av Lubvision Diesel Nectar eller K-sprit/karboratorsprit (Isopropanol) för bensindrivna bilar. Doseras enligt tillverkarens anvisningar.
Kaminen kan även drivas på lysfotogen/campingparaffin/D60, ned till -40 grader. (I manualen benämns lysfotogen som paraffin.) Speciellt om Wallas körs oregelbundet. Om diesel ändå huvudsakligen används, avsluta gärna säsongen med att köra lysfotogen de sista timmarna, så smörjs pumpen och ledningarna rensas ut och uppstarten till nästa säsong går lättare!