Ofta ställda frågor

Hur ofta bör jag utföra service på min Wallas stugvärmare?

Vi rekommenderar service med 2-3 års mellanrum. Intervallet kan variera beroende på hur mycket din Wallas används. Med mycket sparsam användning kan service anstå upp till 4-5 år. Vid användning av enbart ren lysfotogen är serviceintervallet möjligt att förlänga ytterligare. I manualen finns information om hur du själv utför service och på Youtube finns filmer som är mycket informativa.