Ofta ställda frågor

Wallas kamin tjuter/ylar när jag drar ned effekten?

Ljudet kommer sig av en obalans mellan inkommande luft och bränslet. Detta kan komma sig av en igensatt pump eller dåliga packningar. Även tunnare luft har en stor påverkan. I manualen framgår att en jumper kan sättas in på kretskortet vid höjder över 1500 meter över havet. Fenomenet uppstår dock även på betydligt lägre höjder, ibland vid endast ett par hundra meter. Börja därför med att montera den s k ”höghöjdsjumpern” i den lediga platsen baktill på kretskortet. Hjälper inte detta bör packningar samt pump ses över.