Ofta ställda frågor

Solpanelen skuggas i perioder på dagen. Har detta betydelse?

Ja, det har stor betydelse om du får skugga på solpanelen. På vanliga 12 volt solcellspaneler kommer du mista ca 90% av effekten om panelen delvis skuggas!

Därför är det viktigt att du finner bästa möjliga plats för solpanelen. Normalt skall riktningen alltid vara mot syd. Tänk även på att solen står olika högt vid olika årstider.

Takutsprång, antenner eller andra föremål som skuggar ska undvikas. T ex kan en takmontering, montering på stolpe eller markstativ vara alternativ om en bra plats på vägg inte är möjlig.