Ofta ställda frågor

Vad ska jag välja, blybatterier eller litiumbatterier?

Alla batterityper har sina för och nackdelar. Detta kan du bäst ta ställning till efter att ha utvärderat de olika teknikerna. Det beror i sin tur på ett ganska omfattande tema, vi summerar några av för och nackdelarna här:

Fördelar - AGM:

 • Slutna batterier - underhållsfria
 • Liten eller ingen gasning
 • Inget syraspill
 • Lågt inre motstånd
 • God laddmottaglighet
 • Kan monteras i alla ledder
 • Hög motståndskraft mot köldskador

 

Nackdelar - AGM:

 • Generellt sårbara för vibrationer
 • Kan inte rekonditioneras
 • Förhållandevis hög vikt
 • Måste laddas fullt regelbundet
 • Relativt låg kapacitet i % av angiven ampere


Fördelar öppna bly/syra:

 • Prisvärt – många amperetimmar för pengarna.
 • Tål hög belastning – om du behöver hög effekt
 • Lämpligt i stora anläggningar som t ex Kraftpaket
 • Lång livslängd
 • Lätt tillgängligt
 • Stort urval
 • Kan rekonditioneras

 

Nackdelar öppna bly/syra:

 • Avger knallgas
 • Potentiella syraskador vid spill
 • Kräver underhåll
 • Sårbara för vibrationer
 • Förhållandevis hög vikt
 • Måste laddas fullt regelbundet


Fördelar litium:

 • I stort sett hela kapaciteten i % kan nyttjas
 • Mycket låg vikt
 • Laddas snabbt upp
 • Mycket lång livslängd
 • Underhållsfritt
 • Litium Heat-batterier kan laddas i minusgrader

 

Nackdelar litium:

 • Kan inte laddas i köldgrader (med undantag av litium heat)
 • Relativt kostbar investering
 • Känsliga för hög urladdning beroende på storlek av BMS