Ofta ställda frågor

Vilken inställning ska jag sätta i solcellsregulatorn för rätt laddning av batterierna?

Olika typer av batterier har sina egna rekommenderade inställningar från tillverkaren.

I utgångspunkt: Om regulatorn har möjlighet för att sätta en lämplig laddalgoritm bör du i första hand använda dessa. Har regulatorn laddalgoritmer med fasta förval som Sealed = AGM, Gel = Gelé, Flooded = Öppet syra batteri, kan du använda dessa, men kontrollera alltid i manualen vad dessa är satta till och jämför med rekommendationerna för aktuell batterityp.

AGM-batterier har generellt en rekommenderad laddspänning på 13,6 -13,8V (float) och 14.2-14.4 (absorbtion). Det lägre värdet är att föredra om batteriet är för stationärt bruk (typ reservbatteri som står fulladdat det mesta av tiden). För ett vanligt solcellssystem är 13,8/14,4 helt i sin ordning att använda, så normalt är det detta vi rekommenderar. Detta är också den vanligaste inställningen för de flesta regulatorer idag.

Sunwind solcellsregulator typ VA eller AVAB kan inte justeras och är endast för AGM batterier eller med motsvarande krav på laddning.